Au – pair ? Възможности за работа и културен обмен


Au – pair e най-старата младежка програма за културен обмен в света. Тя е доказала уникалността си в насърчаването на приятелски и мирни културни връзки между нациите. Програмата предявява еднакви изисквания както към о-пер, така и към приемните семейства. Домакините се отнасят към о-пер като към член на семейството, както и о-пер се държи с тях като към свои родители, братя и сестри. Au-Pair (о-пер) е незаменима възможност за изучаване на чужд език и култура в чужбина с минимални средства. Au pair (о пер) означава домашен помощник чуждeнец, който работи за семейство- домакин и живее в дома като част от него. Най-често au pair поема дял от грижите за децата в семейството и домашната работа, като получава определена неголяма сума пари. Властите могат да наложат ограничения върху работата на au pair, например възрастта най-често е между късна тийнейджърска до средата или края на 20-те. В Европа, където това понятие се появява au pair те най-често са на непълно работно време, а в останалото време се фокусират върху ученето – например на езика на страната, докато в САЩ за тях е разрешена пълна заетост по грижата за децата.Au-Pair пребивава временно (оптимално 1 година) в чужда страна в приемно семейство.
Целта на престоя е задълбочаване знанията по чуждия език и културата на страната.
Au-Pair покрива разходите по пребиваването си с помощ в грижите за децата и домакинството на приемното семейство.
Потърсете в интернет търсачките повече информация, ако се интересувате от тези възможности.
Вижте и следните сайтове за условия и кандидатстване – за тези, които разбират английски:
https://www.aupair-world.net/
https://www.aupair.com/login.php
http://www.greataupair.com/

http://www.aupairinamerica.com/

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай