Category Archives: Автобиография

Автобиографията – трябва да знаем


І. Първото впечатление на потенциалния работодател от Вас се създава от автобиографията Ви и едно нещо е сигурно – Вие не искате то да остане единственото. Добре оформената, обстойно представящата и въпреки това достоверно изглеждащата и реалистична автобиография може да насърчи компаниите да отделят няколко минути за разговор с Вас.

ІІ. Ежедневно в компаниите пристигат стотици автобиографии – било то след публикуване на обява за работа или без определена причина. От друга страна занимаващите се с подбор на персонал обикновено имат ограничено време за преглеждането на документите и интервюиране на кандидати. Повечето от автобиографиите са доста стандартни, съдържат сходна информация (особено когато се описва една и съща длъжност) и често е изцяло въпрос на добро желание от страна на работодателя да Ви покани за среща. Доста е трудно човек да бъде оригинален и в същото време професионален; достатъчно детайлен при представянето си, без да е многословен; запомнящ се, независимо от факта, че трудовият му опит до момента е доста обичаен. Въпреки това е възможно да създадете впечатлението, че сте отделили време и съставили автобиография, насочена към специфичната сфера и компания, от която се интересувате.
ІІІ. Не може да очаквате, че потенциалните работодатели ще бъдат заинтригувани от един бегъл поглед върху нахвърляна кратка анотация за това, с което сте се занимавали. Един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница, особено ако целта Ви е да създадете детайлна идея за Вашите възможности. Обема на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

ІV. От друга страна, ако сте в началото на Вашата кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка.

V.Форматът на автобиографията. Форматът дава представа за общите умения за презентация на кандидата и разбира се, в този смисъл е абсолютно недопустимо автобиографията да е написана на ръка. В същото време е не по-малко важно съдържанието адекватно да представя факти, дати и постижения.

СЪВЕТИ ЗА ПИСАНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ / CV

Основната цел на автобиографията е да ви осигури покана за интервю. Автобиографията трябва да е възможно най-доброто, на което сте способни. Това е реклама, която ще продаде вашите професионални умения на бъдещия работодател. Автобиографията трябва да грабва вниманието, да е стойностна, да е грамотно и съдържателно написана Препоръчително е информацията да е представена стегнато и добре структурирано. Автобиографията трябва да изглежда чисто и подредено, без излишни детайли, които могат да объркат или подведат четящия. Ако се използва творчество в дизайна има риск CV-то да бъде оценено негативно, освен ако не кандидатствате за творчески позиции – в този случай такъв подход към него може да бъде оценен във Ваша полза. Ако работодателят е посочил в какъв формат трябва да бъдат подадени автобиографиите не се колебайте и не проявявайте никакво творчество, а следвайте определения формат.

Един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница, особено ако целта Ви е да създадете детайлна идея за Вашите възможности. Обема на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

От друга страна, ако сте в началото на Вашата кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка.

Много хора използват една и съща автобиография (cv) за различни вакантни длъжности. Подобно поведение е предпоставка за неуспех, а вероятно е и предопределено от нагласата за неуспех на кандидата. Преди да изпратите автобиографията си на нов работодател, огледайте я критично – отговаря ли тя на длъжността, за която кандидатствате. Пишете нова, за всяка нова длъжност, за която кандидатствате.

Дайте автобиографията на някой, който да я прочете, за да сте сигурни, че съдържанието е ясно и лесно за разбиране. Убедете се, че автобиографията ви не съдържа правописни, граматически, стилистични или чисто технически грешки.

Съвети при попълване на Europass автобиография

Източник: http://europass.cedefop.europa.eu

Преди да започнете: Пет основни принципа за написването на добра автобиография

1. Фокусирайте се върху същественото
Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография, когато правят първоначалната селекция сред получените кандидатури. Ако не направите необходимото добро първоначално впечатление, ще пропуснете шанса си.
Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате. Ако кандидатствате за вакантно място убедете се, че отговаряте на условията. В обявата за работа може да е посочено как се прилагат (автобиография, формуляр за кандидатсване или онлайн кандидатстване), обема и формата на автобиографията и дали е необходимо да прилагате мотивационно писмо.
Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен. Не надвишавайте три страници. Ако притежавате диплома за висше образование, отбележете Вашето средно образование, само ако е приложимо за въпросната длъжност.
Ако опитът Ви в професионален план е ограничен опишете първо Вашето образование и обучение – посочете и периода на стаж и доброволческа дейност по време на периода на обучение.

2. Бъдете кратки и ясни
Използвайте кратки изречения. Избягвайте клишета. Концентирайте се върху онези аспекти на обучение и трудов стаж, които са от значение за кандидатурата.
Посочвайте конкретни примери. Измерете вашите постижения.
Актуализирайте автобиографиятя си когато Вашият опит расте. Не се колебайте да премахвате стара информация, при положение че тя не носи добавена стойност за позизията, за която кандидатствате.

3. Винаги актуализирайте автобиографията си за позицията, за която кандидатствате
Наблегнете на силните си страни в съответствие с нуждите на работодателя и се фокусирайте върху уменията, които отговарят на позицията.
Не включвайте професионален опит или обучение, които не са от значение за длъжността, за която кандидатствате.
Дайте обяснение за периодите, в които сте прекъснали обучение или работа и дайте примери за придобити допълнителни умения през този период.
Преди да изпратите автобиографията проверете отново дали тя отговаря на изисквания профил.
Не си приписвайте достойнства, които нямате, в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.

4. Обърнете внимание на представянето на автобиографията си
Представете уменията и компетенциите си ясно и логично, така че Вашите предимства да се открояват.
Започнете с най-уместната информация.
Обръщайте внимание на правописа и пунктуацията
Разпечатайте Вашата автобиография на бяла хартия (освен ако изрично не е изискано да бъде изпратена по електронен път).
Запазете оформлението и шрифта.

5. Проверете автобиографията, след като сте я попълнили
Коригирайте всички правописни грешки. Оформлението следва да бъде ясно и логично.
Нека някой друг прочете автобиографията, освен Вас, за да сте сигурни, че съдържанието е ясно и лесно разбираемо.
Не забравяйте да приложите мотивационно писмо.

Съвети за вашата перфектна автобиография

1. Основната цел – да ви спечели интервю
Когато съставяте автобиографията си, нито за миг не забравяйте това.
Може да сте отличен специалист с подходящото образование, стаж и умения, но ако автобиографията ви (cv) не струва, едва ли ще ви поканят на интервю, освен ако не сте били единственият кандидат.
2. Гледайте на автобиографията си като на средство за продажба
Ако работодателят хареса това, което му продавате, той ще го купи, т.е. ще се срещне с вас, за да разговаряте за длъжността и за това как можете да работите заедно.
Критично важно е автобиографията ви да демонстрира с какво сте ценни за работодателя и вие ли сте точното решение на проблемите му.
3. Формат на автобиография
Всяка следваща вакантна длъжност, за която кандидатствате е различна. Организацията-работодател е различна. Всичко това изисква от вас да умеете да преценявате на какъв формат автобиография да заложите.
„Хронологична автобиография” – използвайте я, ако искате да акцентирате на растежа в кариерата си. Тази автобиография ще говори на работодателя, че вие сте човек с опит в конкретната сфера.
Този формат е подходящ и когато бившите ви длъжности и/или името на последния ви работодател са впечатляващи.
Не използвайте хронологичната автобиография (cv), когато сте сменяли твърде много работи, когато си търсите работа за първи път, както и когато сменяте насоката на развитие на вашата кариера.
„Функционална автобиография” – използвайте я, ако искате да подчертаете, че имате силни страни и постижения в конкретни области, например в продажбите, в маркетинга, в програмирането и т.н.
Този формат е подходящ, ако си търсите работа за първи път или когато сте сменяли твърде много работни места.
Функционалната автобиография не е удачен избор и за хора, които са изпълнявали ограничен брой задачи в миналото.
„Целева автобиография” – тя фокусира върху конкретна длъжност. Това предполага, че познавате добре изискванията на длъжността, за която кандидатствате.
Целевата автобиография (cv) ще ви свърши отлична работа, ако искате да направите силно впечатление, ако сте наясно с работата и ако имате умения, дори и да ви липсва голям стаж.
Не използвайте този формат, ако просто искате да си имате една автобиография (cv) за всички възможни случаи. Също и когато не ви достигат умения, както и когато нямате добра представа за каква длъжност кандидатствате.
4. Съставяйте нова автобиография при всяко кандидатстване за работа
Много хора използват една и съща автобиография (cv) за различни вакантни длъжности. Подобно поведение е предпоставка за неуспех, а вероятно е и предопределено от нагласата за неуспех на кандидата. Преди да изпратите автобиографията си на нов работодател, огледайте я критично – има ли в нея достатъчно полезни за работодателя неща, нещо ново в професионалния ви живот, има ли в нея остарели, безполезни или неадекватни факти, цифри, имена.
5. Бъдете кратки и ясни
Автобиографията от 1-3 страници ще направи мисълта ви по-фокусирана, посланията към работодателя по-ясни, думите и детайлите по-прецизни.
Освен това, като не съобщавате всичко за себе си до последния детайл, вие давате възможност на работодателя да узнае повече за вас, като ви покани за среща. Ако наистина държите да акцентирате на някои факти, но не успявате да сторите това в рамките на една страница, обмислете възможността да изготвите 1-2 приложения към автобиографията си.
6. Използвайте мощни думи
Продавайте чрез мощни думи, най-вече глаголи, защото те са единственото, от което работодателят ще си извади стойностни заключения за вас.
Например:
Организирам
Изобретявам
Усъвършенствам
Оптимизирам
Разработвам
Подобрявам
Координирам
Произвеждам
Разширявам
Преговарям
Създавам
Внедрявам
Контролирам
Оценявам
Изграждам
7. Бъдете конкретни относно постиженията си
Потенциалният ви работодател ще иска да разбере с какво именно вие сте ценен и полезен. Помогнете му, не го затруднявайте. По възможност, позовавайте се на брой продажби, проценти ръст, брой обслужени клиенти, брой спечелени нови клиенти, имена на географски региони, брой разработени нови географски региони, имена на важни клиенти, брой изобретения, процент реализирани икономии и т.н.

8. Заложете на добрия външен вид
Това може рязко да повлияе на шансовете ви да постигнете основната си цел – да ви поканят на интервю.
9. Пишете само необходимото
В идеалния случай, автобиографията ви (cv) ще съдържа три типа информация :
– вашите лични данни и контакти
– трудов опит и способности
– образование
10. Убедете се, че автобиографията ви не съдържа правописни, граматически, стилистични или чисто технически грешки. Няма по-лесен начин да сринете репутацията си, ако на всеки втори ред работодателят открива доказателства за вашата разсеяност или неграмотност.

11. Бъдете откровени
Безусловно, в автобиографията си (cv) можете лесно да изопачите, преувеличите или дори да си измислите факти и събития, само и само да постигнете целта си – да ви поканят на интервю.
Да сте откровени не означава, че автобиографията ви трябва да се превърне в детайлна история на вашия живот. Неспоменаването на някои моменти от професионалния ви път не е лъжа и стига те да нямат отношение към длъжността, всичко е наред – не ги споменавайте и се явете на интервюто без угризения.

Малки трикове при писане на автобиография
Оставяйте достатъчно бели пространства и празни редове между и около абзаците – така текстът ще привлича окото.
Използвайте булети– те помагат на читателя да открои и запомни важните моменти.
Подчертавайте или удебелявайте ключови заглавия, подзаглавия или определени думи
Ако я подавате лично на хартиен носител, използвайте малко по-дебела хартия, с класически размери А4 и светла на цвят. По-големият грамаж на хартията ще направи автобиографията ви уникална и лесно откриваема .
Ако има изискване за снимка – постарайте се тя да е направена професионално и да изглеждате делово

Автобиография – съдържание

Автобиографията (CV, резюме) и мотивационното писмо са първият контакт с работодателя и от тях зависи дали кандидатът за работа ще бъде поканен на втория етап – интервю.
При подготовката на автобиографията, с която се представяте, е необходимо да отделите нужното време и внимание, тъй като е изключително важно как изглежда и какво съдържа тя. Препоръчително е информацията да е представена стегнато и добре структурирано. Автобиографията трябва да изглежда чисто и подредено, без излишни детайли, които могат да объркат или подведат четящия. Ако работодателят е посочил в какъв формат трябва да бъдат подадени CV-тата, не се колебайте и не проявявайте никакво творчество, а следвайте определения формат.
Най-разпространени за използване в България, особено ако кандидатствате пред публични институции, са два официални формата. Автобиографията следва да включва минимум четири основни категории информация:
Лични данни
Професионален опит
Образование и допълнителна квалификация
Допълнителни умения
Постижения:
Препоръки
І.Лични данни:
Много често координатите за връзка се ограничават единствено до пощенски адрес, който въпреки че е необходим, съвсем не е достатъчен.
Притиснати от времето, занимаващите се с подбор на персонал предпочитат да се свържат с Вас по телефона и ако по някаква причина Вие не сте посочили такъв, рискувате да не бъдете потърсен въобще.
Когато не разполагате със собствен телефон, можете да посочите телефон на Ваш роднина, приятел, човек, с когото бихте могли лесно да установите контакт и на когото се доверявате. В този случай, също така, е необходимо да посочите, че на съответния телефон може да бъде оставено съобщение. В противен случай потенциалният работодател може да откаже да разкрие причината, поради която Ви търси във връзка със съображения за поверителност.
Когато посочвате телефони за контакт, изберете и такъв, на който можете да бъдете намерен и през работно време. Изцяло е въпрос на добра воля от страна на отговарящия за подбора на персонал да направи допълнително усилие и да Ви потърси по телефона в извънработно време.
Не пренебрегвайте, също така, съвременните средства за комуникация и по-специално Интернет. Направете си електронна поща. Можете дори да използвате свободните възможности за електронна поща към някои от най-популярните Интернет страници.
Във връзка с въпросите, свързани със семейното Ви положение и възрастта Ви, е спорно до каква степен те трябва да са предмет на описание в автобиографията.
Традиционният подход, предполага, че е налице дискриминация, когато при избора си работодателите се ръководят от възрастта и личните ангажименти на кандидатите.
Повечето работодатели са си изградили стереотип, според който определени личностни данни могат да влияят на ефективността на кандидата при работа.
Понякога е налице определена логика в подобни изисквания: някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджът на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа. Вярно е, че до голяма степен е въпрос на лична самооценка дали кандидатът може да посрещне подобни изисквания, но в процеса на подбор другата страна претендира да направи крайния избор.

ІІ. Професионален опит:
Категорията трябва ясно да упоменава какъв е Вашият опит от гледна точка на служител на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант.
Тази част от автобиографията може да бъде организирана в съответствие с един от следните принципи:
Функционален – подходящ за кандидати, чийто професионален път се характеризира със значителни промени – преминаване от една област в друга или честа смяна на компаниите, в които са работили.
Вторият принцип – който е и по-често прилаганият – е изброяването на длъжности и местоработи по реда на тяхното заемане – в хронологична или обратна на хронологичната последователност.
За да сте в състояние да създадете представа за типа на заданията, които сте изпълнявали, е необходимо накратко да опишете характера на задълженията и отговорностите си към момента на изпълнението на съответната длъжност. В идеалния случай можете също така да опишете Вашия статус в йерархията, като определите длъжността, на която сте бил подчинен, както и позициите, които сте ръководили.
Когато се описват отделните Ви местоработи, е необходимо ясно да се определи кога сте започнали и приключили ангажимента си към съответната компания.
Понякога, поради причини, свързани със спазването на поверителност, може да решите не споменавате името на компаниите, за които сте работили / все още работите.
Винаги изглежда подозрително за потенциалния работодател, че се притеснявате да разкриете името на компанията: първата асоциация, която той би си направил, е, че Вие се опитвате да скриете нещо, което може да Ви постави в неблагоприятна светлина – недоволен бивш работодател, слабо професионално представяне и т.н.
Също толкова неприятна за работодателя е мисълта, че Вие се съмнявате в неговия професионализъм и бизнес етика и се опасявате от „изтичане“ на информация за Вашия професионален интерес.
Ако това е Вашето основно опасение, би трябвало да го разрешите преди да подадете документи за кандидатстване за работа. Опитайте се да съберете информация и да прецените надеждността на компанията. Ако кандидатствате в резултат на анонимна обява, би трябвало да претеглите риска от това да бъдете „издадени“ спрямо желанието Ви да заемете обявената вакантна длъжност. По принцип се предполага, че работодателите се стремят към привличането на най-добрите кандидати и поради това би следвало да спазват поверителност по отношение на Вашия професионален интерес.

ІІІ. Образование и допълнителна квалификация:
Във връзка с Вашето образование, това което е от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която сте придобили.
Ясно следва да упоменете университета, от който сте се дипломирали, Вашата специалност и получената образователна степен.
От значение е да посочите кога сте започнали и приключили образованието си.
Ако все още учите, би трябвало да посочите очаквания срок на Вашето дипломиране, както и информация за това дали сте редовен или задочен студент.
Ако средното Ви образование е специализирано (например езикова гимназия, математическа, природонаучна гимназия, техникум и т.н.), ще е ценно това да се упомене в автобиографията Ви.
Всякакви допълнителни курсове на обучение, професионални семинари, придобити сертификати, свидетелстващи за получени знания и развити умения, ще са предимство и следва да бъдат направени достояние на потенциалния работодател.
ІV. Допълнителни умения и знания:
Поради взискателната и предизвикателна бизнес среда от кандидатите се очаква да владеят чужди езици, да са в състояние да използват компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения.
Опитът и познанията, които свидетелстват за наличието на подобни умения, са високо ценени и следователно следва да бъдат представени в автобиографията.
Не пренебрегвайте, също така, съвременните средства за комуникация и по-специално Интернет. Направете си електронна поща. Можете дори да използвате свободните възможности за електронна поща към някои от най-популярните Интернет страници.
Във връзка с въпросите, свързани със семейното Ви положение и възрастта Ви, е спорно до каква степен те трябва да са предмет на описание в автобиографията.
Традиционният американски подход, който все повече навлиза и в Европа, предполага, че е налице дискриминация, когато при избора си работодателите се ръководят от възрастта и личните ангажименти на кандидатите.
Тези характеристики не би следвало да влияят на иначе идеалното Ви съответствие на изискванията за длъжността. Въпреки това, обаче, повечето работодатели са си изградили стереотип, според който определени личностни данни могат да влияят на ефективността на кандидата при работа.
Понякога е налице определена логика в подобни изисквания: някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджът на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа. Вярно е, че до голяма степен е въпрос на лична самооценка дали кандидатът може да посрещне подобни изисквания, но в процеса на подбор другата страна претендира да направи крайния избор.
V.Постижения:
Тази категория е изборна. Автобиографията на кандидат с над 2 години професионален опит обаче се очаква да представи фактологически доказателства, подкрепящи твърденията му за професионална компетентност.
Тези факти могат да се отнасят до реализиран обем на продажбите, разширен пазарен дял, стойност на спестени финансови ресурси, брой на успешно назначени хора, видове успешно стартирани проекти, създаване на нови продукти и услуги, приложени в практиката предложения за оптимизиране на работни процеси, реализирани производствени и технически методи и т.н.
За току-що дипломиралите се постиженията могат да се изразяват в успешно преминати проекти, постигнат бал на държавните изпити, други награди.
Когато се отнасяте към определен факт като към постижение, бъдете уверени, че той изглежда достатъчно значим спрямо длъжността, за която кандидатствате и че ще бъде възприет и от потенциалния работодател за такъв..
VІ. Препоръки:
Счита се, че предоставянето на имена на референти във Вашата автобиография е добър знак. Няма смисъл обаче само да посочите, че можете да предоставите препоръки при поискване – по подразбиране това би следвало да е така.

Работодателите ще очакват, че ще посочите някой, който ще „гласува“ за Вашата кандидатура. В идеалния случай в автобиографията си Вие трябва да сте в състояние да посочите имената на бивши работодатели, Ваши колеги с установена репутация в бизнес обществото, партньори, клиенти, преподаватели, които да са в състояние да дадат повече информация за Вашата кандидатура. Към всяко име Вие би следвало да можете да посочите и телефон за връзка. Преди обаче да цитирате координатите за установяване на контакт трябва да се уверите, че ще получите възможно най-добрите референции.

Кой тип автобиография е подходяща за вашето добро представяне

І. Ясно написана и добре подредена автобиография
Ви дава шанс да бъдете забелязани. Съществуват различни видове автобиографии. Те не са взаимозаменяеми – всеки формат е подходящ за конкретен случай.

ІІ. Хронологична автобиография – използвайте тази автобиография, когато искате да подредите информацията в хронологичен ред. Проследява хронологично, в обратен ред, професиите и длъжностите, които е заемал кандидата. Отличен избор за хора, които имат солиден опит и дълъг стаж зад гърба си.
Фокусът на цялата биография – всяко работно място е описано в детайли и няма основна секция за умения и постижения в началото на документа. Тази структура се използва най-често, когато дълго време сте останали в една и съща сфера или на едно и също работно място. Най-популярна е в по-консервативните среди, например за кадри, които работят в правните и академичните среди. Препоръчва се хронологичните автобиографии винаги да имат секция „Цел“ или „Обобщение“, за да фокусират читателя върху най-важното.
ІІІ. Антихронологична автобиография: започва от последната позиция, която е заемал кандидата и се връща във времето до първия си професионален опит. Тя е подходяща за кандидат, който е сменил професионалната си ориентация или се е отклонил от основната си професия и иска да се развива в нова сфера. Антихронологичното представяне може да бъде от полза и за онзи, който по една или друга причина иска да постави акцент върху последната си месторабота.

ІV.Функционална автобиография – този формат е подходящ, ако си търсите работа за първи път или когато сте сменял твърде много работни места. Функционалната автобиография не е удачен избор и за хора, които са изпълнявали ограничен брой задачи в миналото. Форматът на функционалната автобиография не се различава от този на другите видове автобиографии. Съществената разлика е в параграфа, където трябва да посочите вашия опит. Там вие посочвате вашите умения и способности придоби по време на вашата работа. Това с което ще бъдете полезни на вашия нов работодател. Най-важната част на функционалната автобиография вашите силни страни трябва да съвпадат с тези на желания кандидат.
V. Целева автобиография (CV) – тя фокусира върху конкретна длъжност. Това предполага, че познаваш добре изискванията на длъжността, за която кандидатстваш.
Целевата автобиография ще свърши отлична работа, ако искаш да направиш силно впечатление, ако си наясно с работата и ако имаш умения, дори и да ти липсва голям стаж.
Не използвай този формат, ако просто искаш да си имаш под ръка една универсална автобиография за всички възможни случаи. Също и когато не ти достигат умения, както и когато нямаш добра представа за каква длъжност кандидатстваш.

VІ. Комбинирана – включва елементи и от двата вида – хронологичен и функционален формат. Може да съдържа по-кратка хронология на кариерния опит и малка секция „Умения и постижения“ преди нея (или по-дълго обобщение, включващо уменията или списък на квалификации). Комбинирана е и автобиографията със стандартно функционално описание на постиженията под всяка от изброени длъжности.
VІІ. Европейски формуляр на CV – той е изработен със съдействието на експерти в областта на професионалното ориентиране и обучение, социалните партньори и не правителствени организации от сраните-членки на Европейксия съюз и асоциираните страни. Има незадължителен характер и цели уеднаквяване на информацията, отнасяща се до придобитите кваливикации и обучение от страна на търсещите работа.Готовата форма е лесна за попълване и в нея информацията е разделена на няколко основни части.
За улеснение при попълването на Вашата автобиография посетете официалната интернет страница на инициативата Europass – http://europass.cedefop.europa.eu. В интернет пространството също има доста насоки за писането на автобиография, отделете време и вижте повече от един пример, ако трябва се посъветвайте със специалисти в областта на човешките ресурси.

Правила за кандидатстване чрез интернет сайтове за работа

Като начало е добре да напишете няколко встъпителни думи, придружаващи Вашият е-mail. Избягвайте разпространените клишета. Съобразете, дали обявата е директна – от работодател, или от агенция.

Прочетете внимателно обявата – преценете, дали отговаряте на изисквания за – образование, стаж, компетенции. Прочетете внимателно условията на труд и съобразете, дали ще може/искате да работите при тях. Например – командировки, удължено работно време и др. Ако е необходимо, коментирайте с близките си, при положение, че зависите по някакъв начин от тях.

Прочетете внимателно, какви документи се изискват за кандидатстването. Подгответе ги. Ако няма изискване за писма, документи за завършено образование и пр., автобиографията се счита за достатъчна.

Проверете автобиографията си за допуснати груби правописни и/или технически грешки – коригирайте ги. Ако не сте сигурни – помолете познат с необходимото ниво на грамотност, за съдействие.

Проверете автобиографията си за актуалност на съдържанието. Преценете добре дали снимката от плажа, банята, абитуриентският ви бал или кръчмата е подходяща за даденото свободно работно място.

Премахнете излишните полета и надписи от формуляра за автобиография, за да не „тежат”.

Детайлното описание на работата, която сте вършили в предишните фирми, е препоръчително.

Не пишете на български с латиница или каквато и да е друга форма.Пускайте автобиография на чужд език, само ако има такова изискване и владеете минимум необходимата (изисквана) степен на езика. Когато обявеното работно място е публикувано на английски, примерно, по подразбиране трябва да пуснете автобиографията си, написана на френски.

Проверете правилно ли сте изписали номер на телефон, е-mail. Дръжте телефона си с надеждно заредена батерия и отговаряйте на позвъняванията.

Относно мотивационните писма.

Не изпращайте, ако не ви търсят.

Забравете клишетата и не повтаряйте автобиографията си в писмото.Ако сте проучили фирмата и характеристиките на позицията предварително, напишете какво Ви е привлякло в нея, но със собствени думи.

Съобразете, дали обявата е директна или от агенция.

Какво да включите при попълване на Европейски формат на автобиография

Автобиографията Ви, представя Вашите квалификации, умения и компетенции в логически ред:
– лична информация;
– описание на професионалния Ви опит;
– описание на Вашето образование и обучение (което може да се постави преди параграфа със заглавие “Трудов стаж” , ако имате ограничен професионален опит.
– подробно описание на Вашите умения и компетенции, които сте придобили по време на периода на обучение, в процеса на работа или в ежедневието.
Ето и стъпка по стъпка, какво трябва да включите:
Лични Данни
Важно е личните данни да са официални.
Посочете Вашето фамилно име, собствено име и презиме.
Снимки от почивки, екскурзии и с приятели са крайно неудачен избор (използвайте паспортен формат).
Посочете пълен адрес, на който могат да се свържат с Вас. Ако постоянният Ви адрес е различен от адреса, на който живеете в момента, напишете и двата адреса, като посочите времето (от-до), през което могат да се свържат с Вас.
Посочете телефонен номер/а, на който/които могат да се свържат с Вас. Ако е необходимо, напишете дните и времето, в които е възможно да Ви се обадят (за да се свържат възможно най-бързо).
Посочете пълен e-mail адрес, като уточните дали е личен или служебен. Професионален опит

Ако за пръв път кандидатствате за работа, не забравяйте да опишете стажа по време на обучението си, който на практика е бил първият Ви професионален опит.
Ако професионалният Ви опит е малък (тъй като наскоро сте завършили средно или висше образование), опишете първо периода на образование или обучение; уточнете и периода на стаж по време на обучението.
Ако сте с малък трудов стаж или дълги години сте били на едно работно място, опишете в отделни полета позициите, които сте заемали и различните отговорности и задължения, които сте имали.
За да бъдете по-кратки и ясни, наблегнете върху професионалния опит, който е от значение за кандидатурата Ви. Не пренебрегвайте и професионален опит, който би могъл да Ви е от полза, макар да не е пряко свързан с длъжността, за която кандидатствате (напр. време прекарано в чужбина, публични изяви и т.н.).Ако сте с повече опит трябва да прецените кои позиции ще представите най-добре и най-последователно.
Стажове
Това е поле, за което трябва да се „хванете” задължително, ако сте студент или наскоро завършил. Стажът ще покаже опит от Ваша страна, както и проява на желание за развитие преди формалното завършване на дадена образователна степен. Оценява се положително от работодателите.
Фокусирайте вниманието върху съществено важната информация, която ще накара кандидатурата Ви да изпъкне сред останалите – можете да пропуснете информация за стаж или обучение, които са били отдавна или нямат общо с тази кандидатура.За описание на стаж в друга европейска страна е препоръчително да Ви бъде издаден документа Europass мобилност. Документът представлява описание на всеки организиран период от време, който даден човек, без значение за възраст и ниво на квалификация, прекарва в друга европейска държава, с цел образование или обучение.
Образование и обучение
Това е поле, за което трябва да се „хванете” задължително, ако сте студент или наскоро завършил. Стажът ще покаже опит от Ваша страна, както и проява на желание за развитие преди формалното завършване на дадена образователна степен. Оценява се положително от работодателите.Фокусирайте вниманието върху съществено важната информация, която ще накара кандидатурата Ви да изпъкне сред останалите – можете да пропуснете информация за стаж или обучение, които са били отдавна или нямат общо с тази кандидатура.
За описание на стаж в друга европейска страна е препоръчително да Ви бъде издаден документа Europass мобилност. Документът представлява описание на всеки организиран период от време, който даден човек, без значение за възраст и ниво на квалификация, прекарва в друга европейска държава, с цел образование или обучение.
Ако опитът Ви в професионален план е ограничен, опишете първо Вашето образование и обучение – посочете и периода на стаж по време на периода на обучение.
Практиката е да започнете от последната степен на Вашето образование.
Ако сте студент е препоръчително да запишете образователната степен, която следвате в момента, като упоменете ясно, че обучението продължава и отбележите очакваната година на дипломиране.
За завършилите висше образование – съветът е да не прекалявате с описанието на изученото, придържайте се към идеята за кратка и ясна автобиография. Не е нужно да се връщате назад до началното училище, ако имате университетско образование – наблегнете върху квалификациите, които са от значение за длъжността, за която кандидатствате.
Средното образование се описва, ако имате специфичен профил (напр. Изкуства) или сте завършили езикова гимназия, която ще придаде „тежест” на езиковите Ви компетентности.
Ако степента на квалификация съответства на установената национална или международна система за класификация, посочете степента или нивото в същата тази система.
Ако нямате завършено висше образование, добре е да обърнете повече внимание на личните умения и компетентности като: организационни, технически умения и практически опит. Липсата на висше образование съвсем не означава, че няма да бъдете оценени или че не можете да подготвите отлично CV.
Освен записване на формалното обучение, може да отбележите дипломи и сертификати, които Ви се струват подходящи за конкретния случай.
Тази част от автобиографията е посветена и на умения и компетентности, придобити по неформален път – както по време на работа, така и в свободното време, за които не притежавате сертификат или диплома. Изтрийте параграфите, които не можете да запълните със съдържателна информация.

Езици
Опишете реално Вашите умения и компетентности в сферата на чуждите езици. Използвайте Таблицата за самооценка, създадена от Съвета на Европа, за да определите нивото на владеене на чуждия език – разбиране, говорене и писане.
Езиковият паспорт е новата възможност за Вас от Europass пакета документи.
Дайте реална оценка на езиковото си ниво, в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.
Ако притежавате сертификат за владеене на език, посочете нивото му и датата на получаване;
Социални умения и компетентности
опишете взаимоотношенията и общуването Ви с околните и в службата, работата в международна среда и др. (например в сферата на културата и спорта), ако са от значение за избраната от Вас длъжност;
Организационни умения и компетентности
отнасят се до координирането и ръководенето на група хора, проекти и бюджети – на работното място, под формата на доброволен труд;

Технически умения и компетентности
отнасят се до способността да се използват определени уреди и апаратура, съоръжения и други, различни от компютър, или до технически умения и компетентности в специализирани области;
Лични умения и компетентности
Компютърни умения и компетентности
Отнасят се до обработката на документи, база данни, използването на Интернет. В съвременния свят това е едно от наистина задължителните полета във Вашето CV.
Компютърните умения са задължителни за повечето работни места и това поле се пропуска единствено ако нямате никакви умения за работа с компютър. Във Ваш плюс ще бъде, ако посочите умения за използване на допълнителен софтуер и Интернет. Опишете Вашите компютърни умения и компетентности:
добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™); основни познания по графичен дизайн (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). Уточнете в каква ситуация са били придобити (по време на обучение, работа, доброволчески занимания, занимания през свободното време и т.н.).
Артистични умения и компетентности
Посочете вашите артистични умения и компетентности, които смятате за ценни за конкретната длъжност. Посочете и къде са придобити – по време на обучение, работа, семинари, доброволен труд, през свободното време и т.н.

Други умения и компетентности
Интереси и хобита
Не пропускайте тази графа автоматично. Тук е мястото, където може да покажете, че се занимавате с нещо наистина интересно и различно, което ще ви отличи от другите кандидати в положителна насока.
Посочете всяка информация, която според Вас е приложима в случая – научни публикации или разработки, членство в професионални организации, военна служба (ако считате за важно да уточните, че сте преминали такава), семейно положение (ако считате за необходимо да посочите), лица за връзка или рецензенти.
Избройте всички приложения в автобиографията, например:
Europass езиков паспорт; други Europass документи; копия от дипломи и други квалификации, включително сертификати, които се издават в края на всеки курс, макар той да не е довел до формална квалификация; препоръка от работодател; научни публикации и разработки .

Инструкции за използване на таблицата за самооценка на езикова компетентност към Europass CV

Europass езиков паспорт е документ, в който по най-добрия начин може да отразите своите езикови познания и компетентности. Той е създаден от Съвета на Европа като една от трите съставни части на Европейското езиково портфолио, което служи за по-подробно документиране и илюстриране на Вашия опит и постижения. Езиковият паспорт представлява преглед на всички езици, които можете да използвате в по-малка или по-голяма степен. Това може да включва и частични познания по някои езици, напр. ако можете да четете на даден език, но не го говорите достатъчно добре. Езиковият паспорт включва компетентности, придобити както във формална форма на обучение, така и извън нея. Благодарение на нивата, описани в Единните европейски критерии, можете да представите своите езикови способности по ясен начин, който е сравним и на международно ниво. Езиковият паспорт е допълнение към Europass CV и може да бъде прикрепен към него.
Описанието на всеки език започва със самооценка по европейските нива на Таблицата за самооценка, която се базира на шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.
Таблицата за самооценка се състои от три общи нива:
Ниво на владеене – основно (нива A1 и A2);
Ниво на владеене – самостоятелно (нива B1 и B2);
Ниво на владеене – свободно (нива C1 и C2).
За да проверите кое е точно Вашето ниво, може да използвате подробното описание на всяко едно ниво в гореспоменатата Таблица за самооценка.
Препоръчваме да отбележите нивата С1 и С2, само ако наистина владеете езика на професионално ниво и може да докажете това както чрез дипломи и сертификати в Езиковия паспорт, така и на интервю или в процес на работа. Таблицата за самооценка се базира на шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.
Скалата за самооценка е разделена на три основни нива:
– Ниво на владеене – основно (нива A1 и A2);
– Ниво на владеене – самостоятелно (нива B1 и B2);
– Ниво на владеене – свободно (нива C1 и C2).
За да определите нивото, на което владеете даден език, прочетете инструкциите и посочете съответстващото на Вашите умения ниво (напр. Ниво на владеене – свободно – C2) в определения за целта раздел от Вашата автобиография (Слушане, Четене, Участие в разговор, Самостоятелно устно изложение и Писане).
Разбиране
Слушане
A 1: Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
A 2: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга (основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа). Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
B 1: Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.
B 2: Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.
C 1: Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.
C 2: Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.
Четене
A 1: Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, напр. в обяви, плакати или каталози.
A 2: Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.
B 1: Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми.
Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.
B 2: Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.
C 1: Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.
C 2: Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, напр. учебник, специализирана статия или литературна творба.
Говорене
Участие в разговор
A 1: Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.
A 2: Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.
B 1: Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми (напр. семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития).
B 2: Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.
C 1: Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.
C 2: Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно с
идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.
Самостоятелно устно изложение
A 1: Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
A 2: Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.
B 1: Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си.
Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.
B 2: Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси.
Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.
C 1: Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.
C 2: Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.
Писане
A 1: Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр).
A 2: Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, напр. за да изразя благодарност на някого.
B 1: Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма , за да опиша преживени случки и впечатления.
B 2: Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси.
Мога да напиша есе или доклад, като предавам информация или излагам причини “за” или “против”
дадено мнение. Мога да пиша писма, като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.
C 1: Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.
C 2: Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.
Матрицата за самооценка може да се намери на интернет страницата на Съвета на Европа
(www.coe.int/portfolio).
Забележки:
– Ако притежавате сертификат за владеене на език /напр. TELC B2, посочете нивото му и датата на получаване;
Дайте реална оценка на езиковото си ниво,в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.
Социални умения и компетенции
(изтрийте, ако не е приложимо)
Опишете Вашите социални умения и компетенции, напр.:
– работя добре в екип;
– лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми придобит в чужбина;
– имам добри комуникационни умения, придобити в следствие на работата ми с пациенти.

Светлана Димитрова
rabotatami.com

Автобиография – презентирай и продай себе си. Топ съвети

Вие активно търсите работа и ще кандидатствате за конкретно работно място. Задължителен елемент е представянето на автобиография, т. нар. CV (Curiculum Vitae). Тя създава първото впечатление за вас пред работодателя.
Да, чрез CV рекламирате и продавате себе си. Ако работодателят хареса това, което му продавате, той ще го купи, т.е. ще реши да инвестира време и да се срещне с вас, за да разговаряте за длъжността и за това как можете да работите заедно.
Ако искате да си подготвите документите наистина качествено и правилно, отделете достатъчно време, за да съберете информация и да я разберете. Напишете си домашното и едва тогава пристъпете към писането на автобиография.
Критично важно е автобиографията ти да демонстрира с какво си ценен за работодателя. Във вашетоCV следва да има доказателства, че именно вие сте точното решение на проблемите му.
Много хора използват една и съща автобиография за различни вакантни длъжности. Работодателите са наясно, че голяма част от кандидати вмъкват в своите CV-та фалшиви или неточни факти и цифри. В резултат на това те са по-внимателни и често правят проверка на данните, които са поместени.
По възможност, позовавайте се наконкретни цифри и факти. Безусловно, в автобиографията можете лесно да изопачите, преувеличите или дори да си измислите факти и събития, само и само да постигнете целта си – да ви поканят на интервю за работа. Подобен подход е твоята гаранция, че няма да получите желаното място, както и че никога повече няма да се явите на интервю в тази организация.
Не забравяйте да изброите също така уменията, които притежавате и които биха били ценни за поциията, за която кандидатствате. В този смисъл език и ниво на владеене, компютърна грамотност и различни приложения и програми, шофьорска книжка и други, като курсове и квалификации. Най-типична грешка е надценяването на уменията и много по-рядко – подценяването им. В повечето случаи кандидатите завишават нивото си на владеене на дадено умение, например език, за да увеличат шансовете си за интервю. И въпреки че това наистина може да ви осигури среща с бъдещия работодател, разочарованието му от това, че владеенето ви на английски не е перфектно, а дори доста ниско, би могло само да гарантира отхвърлянето ви като кандидат.
Когато си търсите работа, една от основните ви задачи е да направите така, че заинтересованите работодатели да могат да ви открият лесно и удобно. За някои това означава по мейла, а за други, по телефона. Именно затова не пропускайте да посочите и двете.
Въздържайте са да цитирате всичко от живота си, ако няма смисъл. Наскоро завършилите образованието си са донякъде извинени, защото няма какво друго да напишат, но хората с опит зад гърба си, не бива да споменават, че в училище са били отличници.
Десетте най-чести и фатални грешки в една автобиография: Слаба граматика

Правописни грешки

Лошо форматиране

Автобиография над 2 страници

Неформален тон

Използване на жаргон

Неподходящи шрифтове и размери на буквите

Пълен списък на получените в училище/университет оценки

Посочени общи интереси като „готвене“ или „четене“

Липса на посочени дейности, водещи до личностно/професионално развитие

Максимум полза в минимум обем – поберете автобиографията си на една, максимум две страници. По-дългите автобиографии носят риска да отегчат много работодатели и да им попречат да ги изчетат внимателно, особено ако купчината на бюрото им е голяма.

Вижте и в секцията „ Автобиографии и мотивационни писма„ образец на автобиография.

rabotatami.com,

Светлана Димитрова