Category Archives: Мотивационно писмо

Мотивационно писмо – структуриране и съдържание


I. При структурирането на мотивационното писмо следвайте следните стъпки:
Координати. Мотивационното писмо трябва да има получател (началник на отдел „Персонал“, началника на фирмата, изрично посочено лице за контакт или просто името на фирмата) и подател (вие). Под координатите добавете и дата на подаване на писмото.
Адрес. Някои хора започват писмото с адреса на получателя в горния десен ъгъл.
Започнете мотивационното писмо, като задължително го адресирате до конкретна личност.
II. Във въвеждащия параграф уточнете, за коя точно позиция кандидатствате. Пояснете от къде знаете за свободната длъжност. След това изложете мотивите си да се насочите към точно тази обява – обяснете защо кандидатствате, демонстрирайте желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността и интерес към фирмата.
III. Вторият параграф трябва съвсем накратко да представи вашите качества и опит – акцентирайте на това какво ви отличава от другите и кои са вашите уникални качества, които ви правят точния избор за тях. Не повтаряйте информация от автобиографията. Двата документа имат различно предназначение. Ролята на мотивационното писмо е да покаже, че сте идеалния кандидат за тази позиция, т.е. че притежавате качествата и мотивацията за вършите предлаганата работа, а на сивито – да докаже всичко това с факти.
IV. Опитайте се да обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност.Включете информация за:
Качествата и способностите си – наблегнете върху силните си страни, които биха заинтересовали работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще ви бъдат полезни в бъдещата ви дейност в тази фирма. Дайте конкретни примери за това как сте прилагали уменията и квалификацията си до момента (ако е уместно цитирайте конкретни отговорности и резултати в цифри).
Готовност за работа – изразете силната си мотивация и готовност да работите в тази фирма. Тук е моментът да „защитите“ евентуални слаби страни в автобиографията си – това са изисквания, на които не отговаряте в пълна степен. Например: дори да не притежавате посочените години трудов стаж, бихте могли да докажете, че въпреки това сте достатъчно квалифицирани и имате много богат практически опит
Вашия принос в работата на фирмата – с какво ще „обогатите“ фирмата, екипа, работодателя. Не забравяйте, че трябва да сте добре аргументирани – вие сте инвестиция за работодателя и трябва да го убедите да я направи. Може да споделите, че имате конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако ви назначат (но не се впус-кайте в подробности).
V. Заключение. В заключението трябва да има утвърждаващо твърдение, с което подчертавате, че сте точния кандидат, и призив към действие, т.е. убедено очакване за интервю.
VI. Информация за връзка с вас
Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. В случай че ви предстои смяна на адрес, телефон, пътуване, посочете координати, на които може да бъдете открити, както и удобно за вас време. Не забравяйте да подпишете писмото – използвайте стандартните фрази, например: „С уважение: Светлана Димитрова“.

Структура на изложението на мотивационното писмо

В бизнеса всяка отделна частица комуникация има огромно значение. Да, автобиографията върши основната работа, но все пак „малките камъни обръщат каруцата“. Най-трудната част естествено е първото изречение. За разлика от строгия формат на CV, имате по-голяма свобода при писането на мотивационното писмо, то може да показва Вашата индивидуалност.
Добре съставените мотивационни писма съдържат модела „аз-ние-вие“. Това е аналог на известната логическа формула, установена от Сократ – „като се приеме, че – понеже – ето защо“. Мотивационното писмо трябва да има дължина около 2-3 параграфа. По-дългото писмо би Ви накарало да се повртаряте и да отегчи този, който го чете.
· Аз(първи абзац): Защо ви интересува тази работа, от къде сте научили за нея, каква квалификация притежавате(не повтаряйте информацията от автобиографията, а я разширете).
· Вие(втори абзац): Кои аспекти от новата работа поставят предизвикателства към вас и с какво ще допринесете за нея.
· Ние(трети абзац): Заедно ще работим добре и затова би следвало да ми дадете работата.

Едно изключение.
Ако подавате молба по интернет и имате тясна и дълбока специализация в дадена област, може да проявите малко или много дързост. Ако пишете на всички фирми от този бранш, без да е обявена конкретна длъжност, спомнете първо вашите постижения с жив език : „За две години удвоих продажбите в отдела си“. Накрая завършете със запитване дали търсят такъв специалист.

Стига „АЗ“
Избягвайте най-лошата грешка в писането на мотивационни писма – феноменът „АЗ“. Прекомерната му употреба може да придаде на писмото ви самонадеяност, докато вие искате да се представите като „играч от отбора“. Трудно е да продавате себе си, без използването на много местоимения от първо лице единствено число, но все пак има алтернативи. Вместо „Аз бях най-добрият в отдела“ ползвайте „По време на работата ми в отдела за компютърни услуги, допринесох за …“. Не ползвайте „аз“ в началото на всеки абзац. Дори „ме“ и „мен“ са по-леки заместители.
Постарайте се да си проличи, че сте написали мотивационното писмо специално за фирмата, в която кандидатствате.
!!! Ако не сте достатъчно квалифицирани за съответната работа, единственият ви избор е да подчертаете интересът и желанието си да работите тази работа. Може да звучи малко налудничаво, но този подход върши работа доста по-често, отколкото очаквате. Ако притежавате съвместими умения е добре да ги упоменете.

Съдържание на мотивационно писмо – накратко

Лични данни: трите имена, адрес, имейл и телефон за връзка. Не посочвайте електронния си адрес от вида smotan@abv.bg, а използвайте нещо по-официално – например адрес на електронна поща, която е със собственото и бащиното ви име, в никакъв случай такава, която е свързвана с нещо негативно.
Длъжността, за която кандидатствате, и от къде сте разбрали за свободното работно място.
Личните Ви мотиви и интереси да кандидатствате за работата в точно тази фирма и точно за това работно място;
Информация за това дали отговаряте на изискванията за работното място – образование, опит, стаж, умения и др.;
Имате ли опит в работа, подобна на тази, за която кандидатствате;
Имате ли познания за фирмата и отрасъла, в която е дейността й;
Какво ще спечели (не само финансово) фирмата, ако ще Ви наеме на работа;
Имате ли амбиции да се развивате като професионалист.

ІІ. Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема:
привличате внимание
предизвиквате интерес
обосновавате мотивацията си за работа
насърчавате съответна реакция от страна на работодателя
ІІІ. Преди да започнете да пишете самото мотивационно писмо, е нужно да намерите информация за фирмата, в която кандидатствате. Търсете подробности за:

Дейността, която извършва – сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н.
Ръководство – как и от кого се управлява
Големина на фирмата – брой служители, длъжности
Клиенти
Конкуренти

Такава информация можете да намерите в Интернет страницата на фирмата, от рекламни материали, от познати, които работят в тази област, от конкуренти, от статии в пресата. Бихте могли да се обадите във фирмата и да по-искате техни рекламни брошури или да попитате за Интернет адрес. Когато търсите информация, обърнете внимание на всичко, което би ви послужило да си съставите детайлна представа за фирмата – структурата на управление, финансовите отчети, реализирани проекти и дейности, събития, архив от публикации и др. Добре е да проучите още дали във фирмата, в която кандидатствате за работа, има специален отдел, който се занимава с подбора и наемането на персонал.
то защо, когато съставяте мотивационно писмо, помислете кои са онези три неща, които искате да внушите на работодателя и които той да запомни за вас.
ІV. В практически план, в мотивационното си писмо можете да изберете да упоменете следните неща за вас:
Един акцент за това от кого сте разбрали за вакантната длъжност.
Един акцент какво конкретно в образованието ви ще е полезно за висококачествената ви работа на тази длъжност.
Един акцент от конкретен трудов опит или бивша длъжност, която е сходна с вакантната.
или
Един акцент какво конкретно в образованието ви ще е полезно за висококачествената ви работа на тази длъжност
Два акцента от конкретен трудов опит или бивши длъжности, които са сходни с вакантната

V. Подкрепяйте твърденията си с факти. Не казвайте просто “притежавам отлични търговски умения”, а дайте доказателство за това. Например: “През последните 3 години работих като брокер на недвижими имоти и моите продажби ме поставиха в топ 3 на най-продуктивните брокери в предишната ми компания.”

VI. Използвайте ключовите думи от обявата. Работодателят е мислил при изготвянето на обявата и е вложил в нея някои ключови думи, които изразяват най-важните за него качества и умения, които търси в кандидатите. Използвайте ги във вашия текст и покажете, че отговаряте точно на тях.
VII. В мотивационното ви писмо трябва да се усеща личен стил на изразяване. Опитайте се да направите изложението си оригинално.
VIII. Демонстрирайте увереност и желание за работа.
IX. Оформете мотивационното си писмо добре – с отчетливи параграфи, Красив почерк (ако е на ръка), хубава хартия и т.н.
Прегледайте писмото си за правописни грешки или помолете познат да го провери.
Уверете се, че сте адресирали писмото правилно, че сте изписали вярно името на фирмата и на човека, до когото го адресирате.
Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
Уверете се, че сте дали точна информация за обратна връзка с вас.
Вашето мотивационно писмо може да бъде оформено в отделен файл (за предпочитане в PDF формат), може да бъде част от съдържанието на имейла, с който кандидатствате за позицията, или да бъде напечатано на хартия, ако го изпращате по обикновената поща.

Обикновено, стандартните мотивационни писма завършват с нещо от сорта на “Надявам се, че ще ме потърсите, за да разговаряме за моята кандидатура” или “Ще се радвам да се свържете с мен на телефон …. или е-мейл ….”
Бъдете различни! Проявете активност и за разлика от всички останали кандидати, в края на мотивационното си писмо поискайте първи среща.

Мотивационно писмо – основни съвети при писане

І. Ако автобиографията представлява логичната последователност на личните умения, знания и опит, то мотивационното писмо описва убеждението на кандидатстващия за работа, че отговаря на изискванията за съответната позиция.
ІІ. Вие сте на пазара на труда и вашата цел е да продадете своите умение на възможно най-добрия клиент (работодател) при възможно най-добрите условия. Вашето писмо прави точно това и ако го напишете добре, то неминуемо ще ви донесе желания ефект – среща за интервю, където в разговор очи в очи с работодателя.
ІІІ. Основна цел на мотивационното писмо – да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Често именно то е решаващо при избора кой кандидат да бъде поканен на интервю.
Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенсира някои слаби страни в автобиографията – недостатъчен трудов опит, липса на умения и др.
Писмото допринася за ценността и целостта на автобиографията, към която е прикрепено, като изтъква конкретни способности и постижения, които могат да са от полза за работното място.
Преди изобщо да пристъпите към съставяне на мотивационно писмо, уверете се, че сте съставили добра автобиография.
ІV. !!! Никога не използвайте готови текстове от примерни мотивационни писма, колкото и хубави да ви се струват – шансът и други хора да го правят е огромен.
V. Концентрирайте се максимално в предоставянето само на качествена информация, която има значение за работодателя. Избягвайте да включвате всякаква второстепенна информация или прекомерни детайли – те могат да бъдат дискутирани в хода на интервюто, ако ви поканят на него.
VІ. Пишете грамотно, нека писмото ви да бъде стилистично издържано.

Мотивационно писмо – какво да включите в него

І. Работодателят ще търси във вашето мотивационно писмо ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси, на които вие трябва да отговорите:
Отговаряте ли и в каква степен на изискванията за даденото работно място – образование, трудов опит и умения.
В каква степен това, което сте работили преди, се доближава до работата, за която кандидатствате.
Дали предварително сте проучили фирмата, в която кандидатствате.
Какво ви привлича в обявената работа – това е личната ви мотивация да кандидатствате точно в тази фирма, за тази позиция.
Желанието ви за развитие.
С какво вие ще допринесете за работата и с какво тя ще спомогне за вашия професионален напредък. ІІ. Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема:
привличате внимание
предизвиквате интерес
обосновавате мотивацията си за работа
насърчавате съответна реакция от страна на работодателя
ІІІ. Преди да започнете да пишете самото мотивационно писмо, е нужно да намерите информация за фирмата, в която кандидатствате. Търсете подробности за:

Дейността, която извършва – сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н.
Ръководство – как и от кого се управлява
Големина на фирмата – брой служители, длъжности
Клиенти
Конкуренти

Такава информация можете да намерите в Интернет страницата на фирмата, от рекламни материали, от познати, които работят в тази област, от конкуренти, от статии в пресата. Бихте могли да се обадите във фирмата и да по-искате техни рекламни брошури или да попитате за Интернет адрес. Когато търсите информация, обърнете внимание на всичко, което би ви послужило да си съставите детайлна представа за фирмата – структурата на управление, финансовите отчети, реализирани проекти и дейности, събития, архив от публикации и др. Добре е да проучите още дали във фирмата, в която кандидатствате за работа, има специален отдел, който се занимава с подбора и наемането на персонал.
то защо, когато съставяте мотивационно писмо, помислете кои са онези три неща, които искате да внушите на работодателя и които той да запомни за вас.
ІV. В практически план, в мотивационното си писмо можете да изберете да упоменете следните неща за вас:
Един акцент за това от кого сте разбрали за вакантната длъжност.
Един акцент какво конкретно в образованието ви ще е полезно за висококачествената ви работа на тази длъжност.
Един акцент от конкретен трудов опит или бивша длъжност, която е сходна с вакантната.
или
Един акцент какво конкретно в образованието ви ще е полезно за висококачествената ви работа на тази длъжност
Два акцента от конкретен трудов опит или бивши длъжности, които са сходни с вакантната

V. Подкрепяйте твърденията си с факти. Не казвайте просто “притежавам отлични търговски умения”, а дайте доказателство за това. Например: “През последните 3 години работих като брокер на недвижими имоти и моите продажби ме поставиха в топ 3 на най-продуктивните брокери в предишната ми компания.”

VI. Използвайте ключовите думи от обявата. Работодателят е мислил при изготвянето на обявата и е вложил в нея някои ключови думи, които изразяват най-важните за него качества и умения, които търси в кандидатите. Използвайте ги във вашия текст и покажете, че отговаряте точно на тях.
VII. В мотивационното ви писмо трябва да се усеща личен стил на изразяване. Опитайте се да направите изложението си оригинално.
VIII. Демонстрирайте увереност и желание за работа.
IX. Оформете мотивационното си писмо добре – с отчетливи параграфи, Красив почерк (ако е на ръка), хубава хартия и т.н.
Прегледайте писмото си за правописни грешки или помолете познат да го провери.
Уверете се, че сте адресирали писмото правилно, че сте изписали вярно името на фирмата и на човека, до когото го адресирате.
Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
Уверете се, че сте дали точна информация за обратна връзка с вас.
Вашето мотивационно писмо може да бъде оформено в отделен файл (за предпочитане в PDF формат), може да бъде част от съдържанието на имейла, с който кандидатствате за позицията, или да бъде напечатано на хартия, ако го изпращате по обикновената поща.

Обикновено, стандартните мотивационни писма завършват с нещо от сорта на “Надявам се, че ще ме потърсите, за да разговаряме за моята кандидатура” или “Ще се радвам да се свържете с мен на телефон …. или е-мейл ….”
Бъдете различни! Проявете активност и за разлика от всички останали кандидати, в края на мотивационното си писмо поискайте първи среща.