Category Archives: Работа в чужбина

Португалия – работа, как да потърсим. Права, трудов договор, пенсии, здравеопазване, образование, полезни връзки…


Португалия не оставя никого безразличен – спокоен живот, малки цветни градчета, морска история, вино и фадо, с гледка към океана. И всичко както и при останалите южни европейски народи се случва бавно. Ако търсите работа в сферата на туризма, обслужването или селското стопанство и не ви се нрави работата в студения север – това е едно от местата, където би било добре да поработите и поживеете и също толкова интересно и със същия дух като Италия и Испания.

Работата в страна, известна със слънцето, морето и пясъка, може да изглежда идеална, но португалската икономика беше един от най-тежко засегнатите по време на глобалната рецесия, което доведе до дългове, недостиг на работна ръка и висока безработица, но в последните години тенденцията е към бързо възстановяване.Най-важните сектори на португалската икономика са търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството, публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност  и промишлеността.

Как да  намерите работа в Португалия?

Тъй като конкуренцията за работни места е толкова ожесточена, гражданите на ЕС и ЕИП трябва да започнат да търсят работа възможно най-рано. Ако сте извън ЕС, ще трябва да потърсите и да си осигурите работа, преди да се преместите в страната.

Ако се отправите към лекия средиземноморски климат и красивите плажове на Португалия за да търсите работа, по-вероятно е да успеете в големи градове като Лисабон и Порто, но очаквайте ожесточена конкуренция, квартири в големите градове също трудно се намират, така че потърсете предварително, ако работодател не ви осигури такава.За повече информация: www.apemip.pt; www.comprarcasa.pt ; www.portaldahabitação.pt; www.inci.pt; http://thenews.net/property/;  www.visitportugal.com ; www.pousadasjuventude.pt

Онлайн приложенията са обичайни в Португалия и използването на формуляри за кандидатстване е широко разпространено.

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

Телекомуникационната индустрия отбеляза огромен растеж с кол центрове, създавайки работни места за опитни мениджъри и хора, владеещи няколко езика, както и ай ти сектора като цяло .

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

В столицата Лисабон се намират и множество многонационални компании, сред които:Energias de Portugal,Нестле; Нокия ,Португалия Телеком,Samsung. Като португалското правителство се стреми да насърчи стартиратиращите предприемачи да  започнатбизнес в страната и е поставил големи суми пари в инвестиционен орган Portugal Ventures.

Обществената служба по заетост  е IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional  www.iefp.pt  и  има мрежа от 86 Бюра по труда, където можете да получите информация за свободни работни места в страната. За да се регистрирате, ви е необходим паспорт или лична карта. Можете да прегледате информацията за свободни работни места и на интернет страницата http://www.netemprego.gov.pt

Ако си търсите работа чрез Агенции за временна заетост, може да проверите техния статус и легитимност на следния интернет адрес: http://www.iefp.pt > Soluções para entidades > Empresas de Trabalho Temporário Regulamentadas.

Други интернет страници със свободни работни места:

http://superemprego.sapo.pt; www.acime.gov.pt; www.idict.gov.pt;www.sef.pt; www.min-nestrangeiros.pt/mne; www.netemprego.gov.pt;  Expressoemprego.pt; Emprego.sapo.pt; Bonsempregos.com; Empregosonline.з Linkedin Portugal

Социална сигурност и трудовият договор

При започване на работа и регистриране в системата за социално осигуряване (работодателят ще направи първата ви регистрация), трябва да се регистрирате и в най-близкия Здравен Център. За целта са ви необходими валиден документ за самоличност или паспорт, карта за социално осигуряване и документи за удостоверяване на пребиваването в страната. От центъра ще ви издадат лична здравна карта и ще ви определят семеен лекар. Носете и ЕЗОК, за начало, ако имате такава в България.

Служителите в Португалия обикновено работят 40 часа седмично (осем часа на ден), въпреки че трудовото законодателство позволява гъвкавост в определени случаи до 60 часа седмично (12 часа на ден). Служителите на пълен работен ден имат право на годишен отпуск от 22 дни, над задължителните девет дни на официалните празници.

Социално осигурителните вноски се внасят както от работника, така и от работодателя. Общата ставка е 23.75% за работодателя и 11% за работника, които се приспадат директно от заплатата. Работещите самостоятелно трябва да заплащат от 25.4% до 32% от декларирания доход месечно.

За допълнителна информация посетете: www.seg-social.pt  При започване на нова работа, в рамките на 24 часа работникът трябва да уведоми за това системата за социално осигуряване чрез Интернет: www.seg-social.pt 

Прочетете и внимателно трудовия договор, който сключвате. За някой видове трудови договори, писмена форма не се изисква, но в португалския трудов кодекс, например в писмена форма се изисква да бъде сключен трудовите договори с чуждестранни работници, на половин работно време, за изпитване, срочните и т.н.

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя.  За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .  Информация за лицензирани агенции ще откриете на: www.iefp.pt

Служителят може да получи обезщетение за болест за общо 1 095 дни. Болничните се изчисляват на базата на референтната стойност на възнаграждението на служителя за целите на социалното осигуряване и варира между 55% и 75% в зависимост от периода на заболяване.

 

Здравеопазване

Ако сте чужденец, живеещ или работещ в Португалия, обикновено имате право на достъп до субсидирано държавно здравно обслужване в Португалия. Португалската здравна система включва както публични, така и частни здравни услуги, а стандартът на здравното обслужване на Португалия е висок.

Системата на здравеопазване в Португалия се състои от три съпътстващи системи: Националната здравна служба (NHS) или специалните здравноосигурителни схеми (здравни подсистеми) и доброволното частно здравно осигуряване. Португалското министерство на здравеопазването (Ministério de Saúde) отговаря за управлението на NHS, което се финансира чрез общото данъчно облагане.

Можете да използвате личната ви португалска карта, ако имате такава или карта за социално осигуряване като доказателство за пребиваване, за да получите карта за здравна грижа  (cartao do utente), която е на разположение в здравните центрове. Гражданите, които са безработни, зависимите членове на семейството и пенсионерите, не трябва да правят вноски.

Също така, ако желаете може да сключите и частни здравни застраховки както и допълнителни такива.В Португалия съществуват здравни подсистеми, които са специални схеми, базирани на професията, които се изпълняват успоредно съз задължителното здравно осигуряване и осигуряват служители на определени професии със социална защита. Влизането в тези схеми е автоматично при наемане на работа и вноските се уреждат от работодателите (състоящи се от вноски от работодателя и служителя).
В Португалия има обществени и частни болници.  Някои разходи за болница може да не бъдат покрити от стандартната обществена здравна застраховка, така че ще трябва да проверите преди да получите лечение. За посещение при специалист се изисква направление. Денталните услуги не са безплатни, освен за някои уязвими групи, а някои застрахователи, предлагат такъв вид застраховки, които покриват зъболечението.

Данъци

Необходимо е да имате Карта на данъчно задълженото лице , която се издава от данъчните служби след представяне на документ за самоличност. Има данъчни облекчения върху следните разходи: за здравеопазване, образование, жилищни ремонти, жилищни спестявания, пенсионно спестовни планове и др. Вноските се правят от работодателя. Облагането с данъци варира в зависимост от годишния доход. При доходи под EUR 4 755, ставката е 10.5%; ако доходът надвиши EUR 64 110 – до 42%. Повече информация на: www.seg-social.pt .

За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .

Пенсии

Португалската пенсионна система, подобна на много други пенсионни системи в Европа, се състои от задължителна държавна пенсионна схема, която съществува заедно с много по-малки доброволни професионални и частни спестовни фондове. Португалската пенсионна система се ръководи от Centro Nacional de Pensoes (CNP) на организацията за социално осигуряване в Португалия или Segurança Social.

За да имате право на пенсия за старост в Португалия, трябва да сте работили и плащали социално осигуряване в Португалия най-малко 15 календарни години, а не непременно последователни. Една календарна година се квалифицира като работеща поне 120 дни през тази година. Всяка година с по-малко от 120 работни дни може да се комбинира като пълна календарна година за вашата португалска пенсия.

Официалната възраст за пенсиониране в Португалия е нараснала на 66 години и 3 месеца за жените и мъжете на 1 януари 2017 г.

Възможно е да получите ранно пенсиониране в Португалия преди 66-годишна възраст, ако направите поне 40 години вноски. Възможно е също така да отложите получаването на пенсията си в Португалия, докато не достигнете 70. Въпреки това изчислената пенсия, която получавате, ще бъде намалена с плъзгаща се скала, ако се пенсионирате рано или се увеличи, ако се пенсионирате по-късно. Определени за всеки отделен случай, изключения за ранно пенсиониране без санкция могат да бъдат предоставени в определени ситуации, като например:дългосрочна принудителна безработица, специално защитени професионални дейности, ситуации, определящи специфични мерки за защита на дейности или предприятия поради краткосрочни икономически фактори.
Според португалската пенсионна система дългосрочно безработните работници могат да кандидатстват за ранно пенсиониране само в края на тяхното обезщетение за безработица. Тези, които не получават тази надбавка и са били безработни повече от една година, обикновено нямат право на ранно пенсиониране.

Безработните лица, които са получили обезщетения, могат да се пенсионират и да претендират за португалската пенсия на 62-годишна възраст, при условие че са плащали най-малко 15 години осигурителни вноски и са навършили най-малко 57 години, когато са загубили работата си; ако са платили поне 22 години осигурителен стаж и са били уволнени на 52 години, португалска пенсия може да се иска още на 57-годишна възраст. Трябва обаче да се отбележи, че онези, които имат достъп до пенсията си преди да навършат 62 години, ще бъдат обект на санкции – обикновено под формата на по-ниски португалски пенсионни плащания.

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.Португалски пенсионни ставки и вноски

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.

Вноските за социално осигуряване към португалската държавна пенсия възлизат на около 11% от заплатата на служителя, като работодателите допринасят с още 23,75%. Това включва вноски за пенсии за преживели лица и инвалиди в Португалия. За работещите в публичния сектор пенсионните вноски възлизат на минимум 2,25% от заплатата, определено е  да нарасне до 3%. Процентът на вноските за тези, които са самостоятелно заети, е 29% от печалбата.

Португалските пенсионни плащания се извършват месечно с допълнителни плащания през юли и декември, което означава, че пенсионерите получават 14 пенсионни плащания годишно.

Португалия има и социална пенсия за старост, която е изпитана от средства.  За да имате право на тази пенсия в Португалия, трябва да сте пребивавал в страната в продължение на най-малко три години и месечният Ви доход трябва да бъде по-малък от 40% от размера на социалната пенсия за едно лице или 60% за една двойка.
Социалната пенсия за старост в Португалия се изплаща с фиксирана ставка от 195,40 EUR на месец. Има и добавка от 17,54 евро за тези на възраст до 60 години и 35,06 евро за тези над 70 години. В случай на необходимост се предлагат и добавки за дългосрочна грижа.
Фирмени и частни пенсии в Португалия

В допълнение към португалската държавна пенсия има частни пенсии в Португалия под формата на доброволни професионални планове и лични спестявания.
Пенсионните фондове в Португалия се управляват от регулирани фондове за пенсионни фондове и могат да бъдат или затворен фонд (ограничен до един работодател или малък брой работодатели, обикновено свързани със синдикално споразумение) или отворен фонд (където се приемат и инвестират пари от различни външни пенсионни планове).

Португалия има данъчни договори с държави-членки на ЕС, както и споразумения за социално осигуряване с някои страни извън ЕС, които позволяват на чужденците да избягват двойното данъчно облагане на пенсионните си плащания. В такива случаи, след като станете постоянно пребиваващ в Португалия, обикновено ще бъдете подложени само на португалски данъци, които може да са по-ниски от тези, които се връщат вкъщи.

Тъй като жителите на Португалия се облагат с данък върху доходите си в световен мащаб, частните пенсии, платени от чужбина, също могат да бъдат облагани с португалски данъци Възможно е прехвърлянето на частни пенсионни доходи да бъде възможно, без да се начисляват такси чрез офшорна пенсионна схема.
Преди да се оттеглите в Португалия, трябва да проверите дали вашата страна има двустранно данъчно споразумение с Португалия и винаги е препоръчително да се консултирате с професионалист, за да сте сигурни, че разбирате данъчните и наследствени последици.

Образование

Ученици от предучилищна възраст до 9 – ти клас, включени в общественото образование, чийто майчин език не е португалски, имат право на подпомагане – освен редовното обучение по португалски, могат да получават и допълнителни извънредни часове при необходимост. Приемът е в съответствие с района, в който живеят родителите.

По-подробна информация за образователната система ще намерите на следните сайтове: : www.min-edu.pt, www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp

Автор: Светлана В. Димитрова

rabotatami.com

 

 

 

 

 

Посредническа дейност по наемане на работа в чужбина – трябва да знам преди да замина

Когато си търсим работа, ние използваме всички възможности, за да си намерим такава. Този път ще ви запознаем, на какво да обърнете внимание и какво трябва да знаете, когато си търсите работа чрез посредник в чужбина.

Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.Издаденото удостоверение е безсрочно. Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа. Също така посредниците могат и да  : информират и/или консултират търсещите работа лица и работодателите,- да подпомагат психологически търсещите работа лица, насочват към обучение възрастни.

Посредникът осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна. Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство. Посредниците за работа в чужбина не могат да уговарят за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава, съобразно националното й законодателство.

Според Закона за насърчаване на заетостта фирмата-посредник няма право да събира такси от работниците и служителите, на които е помогнала да се намери работа / забележка: това се отнася за посредниците в България, проучете внимателно законодателството на държавата, в която се намирате, защото в някои държави тази дейност е заплатена/. Освен това тя трябва да сключва договори с кандидатите, но не гарантира, че със сигурност ще намери на всеки подходящо място.

Трудовия посредник интервюира и поддържа база данни за всички кандидати и при откриване на подходяща позиция  свързва работодателя с евентуален подходящ кандидат.

 Предоставянето на посредническа услуга на работодател и корабопритежател  е срещу заплащане, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.

 

  Преди работникът да замине за работа от България:

Посредникът е длъжен да предостави на търсещите работа лица:

1. извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;

2. информация за работодателя;

3. информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава.

Посредникът също така трябва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.

Индивидуалния договор за наемане на работа следва да съдържа данни за:

 • датата и мястото на сключване на договора;
 • срока на договора;
 • данните за конкретната длъжност, на която ще бъде наето лицето;
 • срока на наемането;
 • работното време;
 • почивките;
 • отпуските;
 • трудовото възнаграждение;
 • битовите условия;
 • здравното осигуряване;
 • обезщетението при трудова злополука;
 • обезщетението при временна и трайна неработоспособност;
 • обезщетението при смърт;
 • обезщетението при предсрочното прекратяване на трудовия договор;
 • транспортните разходи на устроеното на работа лице до работното място при пристигането;
 • ползването на годишен отпуск и при окончателното му завръщане в България, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор;
 • разрешенията за работа;
 • задължението на работодателя да сключи за своя сметка здравна застраховка за болест, злополука и смърт на наетите на работа лица преди тяхното заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален договор за наемане, както и за времето за пътуване.

Като тези инструкции са посочени и  от Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция По Труда“

С цел да се уеднакви практиката в България с възприетата в другите страни членки на Европейския съюз през 2014 г. бяха прието изменения на Закона за насърчаване на заетостта, в резултат на които отпадна изискването да се регистрират договорите с чуждестранни работодатели, сключени чрез посреднически фирми. Според Европейската комисия задължението за регистрация на посредническите договори, сключени с чуждестранни работодатели, ограничава свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбинатук.В регистъра се вписват ЕИК на фирмата посредник, наименованието й, адресът на управление, адресът на офиса, името на представляващия фирмата, териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги и срокът на регистрацията.Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда и Международната морска организация, ратифицирани и влезли в сила за Република България. За търсенето и наемането на работа на моряци, трябва да имате посреднически договор с корабопритежател.

Извършването на посредническа дейност по наемане на работа е уредено в Закона за насърчаване на заетостта (глава VI) и издадената въз основа на него Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Автор: Светлана Димитрова,

rabotatami.com

 

На работа в Швейцария: възможности, права, съвети. Първи стъпки,и още…

Швейцария – Алпи, богатство, референдуми, спокойствие, неутралитет, ски, шоколад,  часовници, добро образование, банки, Женева, Лозана, Берн, Цюрих…

 А някога, в началото на ХХ век на България също са казвали Швейцария на Балканите, и оттогава може би винаги си мечтаем да може да се сравняваме с алпийската страна.

Швейцария, официално Швейцарска конфедерация, е  вътрешноконтинентална конфедерация от двадесет и шест кантона в Централна Европа. Населението на страната е около 8 милиона души, като се състои от три основни етнолингвистични групи – немска, френска и италианска – и малък процент ретороманско говорещо население. Имигрантите наброяват около 2 милиона.

Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия, а икономиката на  й една от най-развитите в света, като швейцарският франк е една от най-силните световни валути и има най-нисък процент на инфлация.

Успехът на страната  се дължи на редица фактори: позицията на традиционен неутралитет, която Швейцария поддържа през различните войни, икономическата и политическа стабилност, устойчивостта на швейцарския франк, прословутата система за запазване на банкова тайна, създадена със закон от 1934 г. и др.

Дори в условията на финансова криза, безработицата в страната остава по-ниска от тази в останалите европейски държави – под 4%.

Страната има добре развит промишлен сектор и компании с обширна дейност по целия свят, като Nestlé, Omega и Davidoff и др.,а също и развито земеделие и животновъдство, които се субсидират от държавата. Така се стимулира вътрешното производство, дори да няма гаранция, че консумацията ще бъде осъществена вътре в страната.

Работа за българи в Швейцария – възможности и изисквания

Това е страна, която предлага много възможности за отлично професионално развитие. Но за да получавате високо възнаграждение ви трябва и висока професионална квалификация. Има и още бариери, които стоят пред вас.

До  31  май  2018  г.  се  въвежда годишна  квота от  996  разрешителни  тип  „В“   общо  за България и за Румъния за лица, които искат да извършват трудова дейност на територията на Конфедерация Швейцария.

През този период българските граждани ще продължат да могат свободно да влизат, да се установяват и да работят на територията на Конфедерация Швейцария на основата на Споразумението за свободно движение (FMOPA).

За да работят в Швейцария българските граждани трябва да получат разрешение за работа. За получаването на разрешението е необходимо представянето на заявление от работодател в Швейцария, който трябва да докаже, че не е намерил местен работник . Броят на разрешенията за работа също е ограничен с квоти.

Търсят се работници в селското стопанство, в строителството и хигиенисти. Заплатите са между 4000 и 6000 франка, като повечето работодатели предлагат квартира и храна.Подобни условия се предлагат и за детегледачки, като повечето семейства обещават 120 часа годишно уроци по немски или френски, както и 20 дни платен годишен отпуск.Машиностроенето е най-важния отрасъл на промишлеността, така че ако имате инженерно образование не е изключено да намерите добро развитие и там.

Банковата система заема най-голям дял в сектора на услугите. Швейцария е един от водещите финансови центрове в света. Под контрола на швейцарските банки се намират огромни капитали.Трябва да имате добро икономическо образование и да знаете някои от местните езици и английски език задължително,, за да започнете работа в банковия сектор.

Възможностите Ви за работа в Швейцария се увеличават с това, че в страната има няколко официални езика.

Трябва, разбира се, да имате набор от стандартните документи за кандидатстване за работа в чужбина, преведени на някой от официалните за Швейцария езици – немски, френски, италиански и реторомански.

Регистрация, когато пристигнете на работа…

В рамките на 14 дни от пристигането си в Швейцария чуждите граждани трябва да се регистрират в съответната община. Общината ще придвижи документите им до съответните кантонни власти, когато трябва да се издаде разрешение за пребиваване. Повече на:  www.bfm.admin.ch

При  започване  на  работа  в  Швейцария  с  продължителност    до   3   месеца   в   една календарна година, българските граждани не се нуждаят от получаване на разрешение за пребиваване.  Необходимо  е  обаче  да  бъдат  регистрирани  от  своя  работодател  по електронен път.

Заетите лица, самостоятелно заетите лица със седалище в държава-член на ЕС-27 или ЕСТА, както и лица, командировани в следните браншове: строителство и довършителни работи; градинарство и озеленяване; хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, промишлено  и  битово  почистване,  сектор  услуги  за  охрана  и  сигурност,  пътуваща търговия (изключение: цирковите артисти и пазарни търговци трябва да подават формуляр за уведомление след деветия ден от работа) следва да бъдат регистрирани  от  първия  ден  на  заетостта  им  . Всички останали са освободени от задължението за регистрация при заетост с продължителност, по-малка от 8 дни.

При започване на работа, която ще продължи  повече  от  3  месеца  в  календарна  година  , срещу представяне на своя трудов договор работникът/служителят следва да получи  разрешително   за   пребиваване .  Разрешителното  е  валидно  за  цялата   територия  на Конфедерация Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.
За тази цел в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва  да  носят  лични  документи  (лична  карта  или  паспорт),  както  и  писмен  трудов договор с работодател.
Разрешителните са два вида:
1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“ при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“ при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.

 

Търсене на работа в Швейцария

1.Работни места можете да търсите на интернет страницата на общественатате служба за заетост: www.treffpunkt-arbeit.ch
2. Вприложенията на ежедневниците –  www.zeitung.ch  ,  www.onlinenewspapers.com  и в on-line трудовите борси като: www.monster.ch , www.jobs.ch , www.gastro-express.ch
2. Чрез агенция, на проверете внимателно дали е лицензирана  и условията на труд, които ви се предлагат.
 Не тръгвайте, ако нямате осигурена работа там или заделени пари, които да покрият нуждите ви първите няколко месеца.

 Социална сигурност и здравеопазване

Швейцария далеч не е най-социалната държава в Европа, даже напротив.

Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение.

В Швейцария отпуската по майчинство е 16 седмици и започва от деня на раждането, т.е. в общия случай си работиш до последно.  Логиката е, че отпуската трябва да се фиксира към сигурно събитие (датата на раждане) и нужда (16 седмици без работа, 8 от които са платени 100%, а останалите – 80%). Презумпцията е, че ще си работоспособна до последния ден и че не държавата, а само ти и лекарят ти могат да преценят ако имаш нужда от допълнителни почивни дни.

В Швейцария има универсална здравна система от 1994 година чрез частни застрахователи. Здравеопазването тук е второто най-скъпо в света, след САЩ.

Здравната застраховка не е обвързана със заплатата. Гражданите могат да избират от различни частни планове, а тези, които не могат да си ги позволят кандидатстват за субсидия от държавата.Размерът й варира в зависимост от осигурителната компания, местоживеенето и избрания вид осигуровка.

B cтpaнaтa cъщecтвyвaт мнoгo paзлични видoвe мeдицинcko зacтpaxoвaнe – зa paбoтeщи и нepaбoтeщи гpaждaни, зa инвaлиди, xopa в нaпpeднaлa възpacт, зacтpaxoвaнe зa бpeмeннocт и мaйчинcтвo, cpeщy нeщacтeн cлyчaй в пpoизвoдcтвoтo и в битa и т.н.

Чyждeнцитe, нaмиpaщи ce в cтpaнaтa пoвeчe oт 3 мeceцa ca длъжни дa избиpaт здравна kaca и дa cи нaпpaвят пoлицa зa зaдължитeлнo мeдицинcko зacтpaxoвaнe, kaтo в paмkитe нa тeзи зacтpaxoвaтeлни пoлици ce okaзвaт мeдицинckи ycлyги oт cъщoтo kaчecтвo и в cъщия oбeм, kakтo и нa гpaждaнитe нa cтpaнaтa.

 Нивото на медицински грижи и на развитие в медицината е една от най-добрите в света. Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.
Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки.
 Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария
Списък на осигурителните премии и на осигурителите можете да видите тук: www.priminfo.ch

Всички , упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите.

Като правило, обезщетението за безработица възлиза на 70 процента от средната заплата, върху която са плащани осигурителни вноски, за последните шестмесеца, до размера на определения таван.
В Швейцария социалното подпомагане с малки изключения е в правомощията накантоните, като изпълнението обикновено се делегира на общините. Поради това, социалното подпомагане се базира на 26 различни кантонални системи.

За пенсионните Ви права в Швейцария и в държави от ЕС/ЕИП/Швейцария повече информация можете да получите тук:http://www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00009/01325/index.html?lang=de

За информация и справки в Швейцария се обръщайте към контактите за Федералната службa за социално осигуряване в Берн (Bundesamt für Sozialversicherungen).

Образование

Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование –висши училища и обучение за възрастни.Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения кантоните можете да го запишете в специален клас за интегриране.

Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация  и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.Училище се започва на 6 години.Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.

В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище.

И още полезни контакти:

 • www.ansiedlung-schweiz.ch  – Информационна платформа за създаване на фирми и установяване в Швейцария;
 • http://www.entsendung.ch-официален портал на федералната администрация по въпросите и условията за работа и живот в Швейцария;

Посолство на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария
Адрес: Bern 3005, Bernastrasse 02-04
Телефон:
+41 31 351 14 55
+41 31 351 14 56
Факс:+41 31 351 00 64
Дежурни телефони в извънработно време:
+41 798243822

Работно време на Посолството:
По – Пт, 9.00 – 17.30 ч.

Email: Embassy.Bern@mfa.bg

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Дестинация за работа: Скандинавия. Защо Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия са добрият избор?

Диагнозата в България е безработица, но младите се справят с кризата по свой си начин. И това е добре, защото те не очакват кой знае какво от политиката.

Доскоро тенденцията беше българите най-много да се насочват към работа в Италия, Испания, Гърция, Англия и Германия, но кризата си каза думата.

Значително се увеличава интересът на българите към работа в скандинавските държави . Условията и качеството на живот не са по-долу от останалите западноевропейски държави .

Това се забелязва през последните една-две години и хората, които вече работят там, смятат, че в тези страни има добре развита социална система, а и възможностите за работа, също са големи, както и личната и социална сигурност.

Плюсовете да живеете и работите в някоя от скандинавските държави?

Скандинавия е географски регион в Северна Европа, състоящ се от Норвежкото, Датското и Шведското кралство. Тези три държави, заедно с Исландия, Финландия и владенията на Дания, в които влиза и най-големият остров в света (Гренландия), както и доста по-малките Ферьорски и Фризийски острови, образуват така наречените Скандинавски страни.

Факт е – Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия са сред най-богатите държави в света. И докато други страни се справят трудно с все по-жестоката конкуренция в световен мащаб, скандинавските държави стават все по-богати и все повече увеличават своето влияние.

Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия са страни със студен и мрачен климат, където начинът на живот е пълната противоположност на лятната монотонност и ваканционна атмосфера, които витаят в любимата на всички Южна Европа.

В скандинавските страни съществува Законът на Янте, сбор от правила за поведението на хората, който гласи, че хората не трябва да смятат, че са специални, не бива да парадират със своите постижения и да се присмиват на другите.

В съвременните модерни западни общества държавата, разбира се, има сравнително малка роля в преразпределението на доходите, тъй като на държавната намеса се гледа с не много добро око и с резерви. Държавната намеса до голяма степен се изчерпва с налагането на данъците. Именно това е основният лост, който е направил страни като Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия толкова успешни.

Скандинавия е регион, където хората имат изключително високо доверие в съдебната система и полицията, което е една много добра основа за развитие на обществото.

Образованието също е на изключително високо ниво, безплатно, а и в момента тези държави привличат все повече млади българи, защото качеството е на световно ниво и по нищо не отстъпва на това в САЩ или Великобритания, а и много от специалностите са на английски език.

Финландия, например, години наред държи лидерството като страна с най-доброто образование в света.Гражданите декларират удовлетвореност от живота: 82% от населението твърдят, че в ежедневието си имат повече положителни емоции, отколкото отрицателни.

В 5-милионна Финландия функционират над 50 държав­ни предприятия и монополи. Те осигуряват заплати от минимум 1500 евро на месец. Сред­ната пенсия в страната е 1760 евро за мъжете и 1376 евро за же­ните. Въпреки че в страната се из­повядват принципите на пазар­ната икономика, никой не пречи на финландците да държат кон­трола върху своите природни ресурси. Те национа­лизират различни сфери от ико­номиката на страната и създават държавни монополи в редица сектори.

В Норвегия, от друга страна,  според Индекса за човешко развитие са номер едно по равенство – там изпълнителните директори имат най-малко разлика със заплатите на своите служители и често работниците получават време за семейни дейности в работно време. Всички работят.  Няма майки, които отглеждат децата си, докато не станат самостоятелни – всички деца ходят на детска градина. Детските градини са леснодостъпни, евтини и в тях децата се отглеждат на семеен принцип: няма строга програма, всяко дете само си избира заниманията, с които ще се забавлява през деня и от малко се учи да допринася за благото на групата.

Дания пък е най-щастливата страна според проучванията – образованието е безплатно, а майките и бащите могат да ползват 52 седмици платен отпуск за майчинство.

Исландия предлага на своите граждани нисък данък върху доходите, безплатно здравеопазване и образование. И от абсолютния банкрут преди няколко години, съумяха да поставят нови стабилни основи на своята икономика.

Швеция е икономически най-силната от всички скандинавски страни. Нейните жители се радват на много висок стандарт на живот. Икономиката е развита многостранно, но все пак основен източник на доходи се явява производството на стомана. Подобно на останалите страни, Швеция има силно развита социална политика, която осигурява висок стандарт дори и на хората, които по една или друга причина не използват правото си на труд, без значение дали това са майки с малки деца, пенсионери, безработни.

Начиин на живот:

Нелекият живот на хората  ги е научил да живеят просто, по правилата на природата. Скъпите удоволствия не са сред обичаните. Най-нормалният начин за прекарване на уикенда за цялото семейство е риболовът, разходката сред природата, пикник в гората, пътуване до вилата (много скандинавски семейства имат наследствени малки къщи в затънтените провинции, където условията на живот са много елементарни и не включват комфорта на съвременните технологични достижения).

Недостатъците:

Разбира се за свикналите на четири сезона българи, това би бил най-напред климатът и малкото слънчева светлина.

Ако не знаете никакъв език, адаптацията ще е много трудна, но може да се запишете и на някакъв езиков курс или да се поинтересувате от интеграционни такива.

Манталитетът на хората също е по-различен от по-скоро южняшкия на българите, които по-лесно биха се адаптирали в някоя от държавите в южна Европа.

 

Може да разгледате и останалите ни статии от „Работа в чужбина„, за да разберете повече подробности за условията, начин на живот, здравеопазване в различни страни.

 

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

 

Ще емигрираме ли в Румъния? Заплатите в цифри и факти. Как да си намерим работа там

Понеже в последните години все с Румъния се мерим и ни мерят. Ето, къде са те, къде сме ние, като стартирахме от почти еднаква стартова позиция, изостанахме ли в състезанието?
Представяме ви само цифри и факти, изводите, защо е така, оставяме на вас.За да не навлизаме в политически анализи и критика, за нас е важно заплащането, стандарта и качеството на живот да се подобряват, а на север от нас се справят явно добре. И докато в България, обещават по 20-30 лева увеличение на пенсията, в северната ни съседка – държавата явно работи и се налагат правила за нормална работа на институциите. Реформираха здравната, съдебната и осигурителната система и виждат резултати.Румъния не е държава, на чиято икономика и стандарт на живот някой в Европа завижда, но пък ние винаги се сравняваме. И все повече се доближават до централноевропейските страни, докато се откъсват от България.

А дали няма да дойде и моментът, да речем, след пет години, в който българите ще емигрират в Румъния. Да си го кажем – Румъния има 1,5 пъти по-голям ръст на БВП от нашия заради борбата с корупцията и 6 пъти повече чужди инвестиции.

Това са част от статистическите показатели, очаквания и факти. Румънците вече получават с 27% по-високи доходи от българите, показват данните на Евростат.
В Румъния беше понижен и данък добавена стойност (ДДС) от 20 на 19 на сто.
Средният БВП в Румъния е 9500 долара на глава от населението, а в България е 7000.
Минималната заплата в Румъния е вече 319 евро, към 160 лв. повече от нашата.
В столицата Букурещ цената на билет за градския транспорт е 57 стотинки /1,3 леи/. Пенсионерите от румънската столица пък пътуват безплатно с наземните превозни средства – автобус, тролей и трамвай, от 1 юни 2006 г. насам.

Пътуването в румънската столица се осъществява само с безконтактни карти, които се зареждат при изчерпване на електронния портфейл. Те са поименни /персонализирани/ и неперсонализирани. Самата карта от първия тип например е безплатна при издаването, но ако притежателят й я загуби или повреди, заплаща 4,7 леи /2,04 лева/ при издаването на нова.
Всички държавни служители в Румъния ще получат повишение на заплатите от следващата година. Съгласно новия закон, заплатите на лекарите на ръководни позиции в държавното здравеопазване догодина ще се увеличат на 2 700 евро, при сегашни 1000 евро. Медицинските сестри ще получават 900 евро вместо сегашните 530 евро. Някои учители ще се облагодетелстват от 100-процентно увеличение, което ще бъде въведено постепенно от 2018 до 2022 година,

В публичната администрация и в отбраната средната месечна заплата е достигнала 3350 леи (1434 лв.) през април, тоест увеличение от 21% спрямо същия период на миналата година. Държавните чиновници получават заплати, които са с 50% по-високи от средната заплата на национално равнище.
ЕК предупреди, че Румъния е страната с най-висок бюджетен дефицит в Европейския съюз, като очакванията за 2017 г. са той да е 3,5% от БВП, а за 2018 г. – 3,7% от БВП.

И в България, и в Румъния най-високи са доходите в IT сектора. Румънците, които работят в сферата на информационните технологии, печелят средно по 3250 лева преди облагане, срещу 2159 лева у нас.
Голямата разлика в средните доходи в двете съседки идва от големия брой румънци, заети в индустрията. Работещите в този сектор получават средно по 2600 лева месечна заплата в Румъния срещу 1647 в България.

Потребителските цени в Румъния са близки до тези в България или малко по-ниски. По-високи от България са цените на наемите. Меню за двама в ресторант среден клас би струвало около 22 евро, цената на литър мляко е около 0,90 евро, на хляба – 0,44 евро, на билет за градския транспорт – 0,80 евро. Пакет цигари струва 3,33 евро. Разходите за апартамент от 85 кв.м. в Букурещ месечно възлизат на 81 евро. Стойността на минималната потребителска кошница в Румъния през 2016 г. бе изчислена на 1678 леи (372 евро).

Търсещите работа лица, граждани на на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да се обърнат за информация, консултация и трудово посредничество към териториалните поделение на Националната агенция по заетостта (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM)): http://www.anofm.ro/. Това са 41 окръжни служби и службата в Букурещ, както и 70 местни офиса в цялата страна. Услугите са безплатни.
Друг начин за намиране на работа в Румъния е чрез интернет сайтове http://www.ejobs.ro/, http://www.myjob.ro/ , http://www.bestjobs.ro/. В националните, регионалните и местни вестници също може да намерите множество обяви http://www.ziare.ro/.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Работа в Норвегия. Съвети, право, полезна информация. Трябва да знам

Всеки новопристигнал български гражданин в Кралство Норвегия, с намерение да се установи на територията й, е важно да има предвид, че това е една от най-скъпите държави в света и една от държавите с най-висок стандарт на живот и социална сигурност на гражданите й.

Поради тази причина не е препоръчително да се тръгва без предварително осигурена работа. В случай, че желаете да търсите работа на място е силно препоръчително да разполагате с достатъчно парични средства, които да ви осигурят нормален начин на живот в първите няколко месеца до намиране на работа.

Защо Норвегия е толкова привлекателна за живот и как я оценят по света?

Кралство Норвегия се намира в Северна Европа, заема западната част от Скандинавския полуостров.Тя е конституционна монархия. Глава на държавата е кралят, а висш законодателен орган е парламентът – Стортинг. Името на стария норвежки означава „надълго по брега“. И въпреки тази огромна територия, в Норвегия има само пет милиона души население. И не, това не е защото няма никой на север, нито защото хората са съсредоточени в няколко големи града. Няма не-населено място из цялата държава. Норвежците обичат да живеят нашироко, не обичат да са във високи блокове или кооперации един до друг. Обичат да живеят в къщи с големи градини и по възможност без хора наоколо.
Повечето хора в Норвегия притежават собствени жилища, затова пазарът за наемане на квартири може да е ограничен. Голяма част от агенциите само продават жилища, но някои от тях се занимават и с отдаване под наем. Агенции може да се намерят в „Жълтия справочник” /Yellow pages/ в “Eiendomsmeglere”. Можете да се обърнете към Tenant’s Organisation в Осло, която защитава интересите на наемателите, оказвайки услуги и при сключване на договорите.
Норвегия не е член на Европейския съюз (ЕС), но участва в общия пазар на ЕС като участваща страна в Европейската икономическа зона (EEA) и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA).

В класацията на ООН по стандарта на живот заема звездното второ място. Държавата с малобройно население и суров климат се е подредила между два световни мастодонта – Канада е преди нея, а САЩ – след нея.В световните класации на Международния институт по управление на развитието и на Световния икономически форум в Женева по показателите: вътрешна икономическа мощ, интернационализация, финанси, управление, инфраструктура, образователна система, наука и технология, човешки ресурси, малката европейска монархия редовно намира място в челната десетка.Норвегия години наред е „член“ на Клуба на най-богатите шест в света (по БВП на човек от населението) в компанията на още три монархии – Люксембург-втора, Дания-трета, Швеция-пета.

Норвегия е най-големият производител на нефт и газ в Северна Европа. Хидроенергетиката покрива голяма част от потребностите на населението, което позволява да се изнася по-голяма част от нефта. Нефтените фондове служат за развитието на бъдещите поколения. Голям търговски флот, ниска инфлация (3%) и безработица (3%) в сравнение с останалите европейски страни.

Достъп до пазар на труда. Полезни съвети и адреси

Норвегия не прилага никакви ограничения за достъп до нейния трудов пазар за граждани на България. За повече от 3 месеца трябва да имате основание за пребиваване и трябва да се регистрирате в полицията – http://www.politi.no – полицейските управления в Норвегия. Регистрирайте се първо по електронен път онлайн чрез сайта на Дирекцията по имиграция.За регистрирането в полицията се запазва час чрезhttps://selfservice.udi.no/no/, в сайта на UDI. Възможно е да ви определят час за регистриране след няколко месеца или по-скоро, в зависимост от степента на заетост в момента. Тогава се свържете с местното полицейско управление, за да Ви издадат удостоверение за регистрация най-късно до 3 месеца. Представете паспорт или валидна лична карта и трудов договор или потвърждение на заетостта от Вашия работодател, ако планирате да работите. Повече информация можете да получите от Норвежка дирекция за имиграция (UDI) Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo Офис адрес: Hausmannsgate 21 Телефон: (+47) 23 35 15 00 Факс: (+47) 23 35 15 15 или чрез интернет: www.udi.no; имейл: udi@udi.no

Добре е да знаете минимум английски език преди да тръгнете са работите там. Българските граждани нямат право на безплатно обучение по норвежки език, освен ако не отговарят на условията за политическа закрила.

Препоръчително е при пристигане в страната да имате местна валута, тъй като има ограничен брой места за смяна на валута и никъде не се приема друга валута като разплащателно средство, освен кроната.

В Норвегия повечето работни места се обявяват в Интернет на следните адреси:
www.nav.no или www.eures.europa.eu – за работа,
www.sua.no/ – Център за обсужване на чуждестранни работници
Други сайтове: www.jobbsafari.nо, www.jobbnorge.no, www.extrahjelp.no
Имате право да се регистрирате в териториалните поделения на норвежката служба за заетост /NAV/. Можете да се регистрирате и в частни трудови борси.

От всички живеещи в Норвегия се изисква да бъдат членове на Националната осигурителна система.Осигурителните вноски ще бъдат удържани от вашата заплата заедно с данъка.След като си намерите работа в Норвегия, трябва да подадете молба за издаване на данъчна карта в местната данъчна служба – www.skatteetaten.no . В картата се определя какъв процент от доходите ви трябва да бъдат удържани от работодателя. Ако започнете работа без данъчна карта, работодателят е задължен да удържи 50% данъци.Откриване на банкова сметка също е задължително, защото заплати в Норвегия се изплащат само по банков път. За целта трябва да разполагате с валиден паспорт.

Норвежката социално-осигурителна схема предвижда държавно здравно обслужване, финансирано от правителството и администрирано от всяка община. За повече информация: www.nav.no.Медицинското обслужване е широко достъпно и с високо качество, но може да бъде ограничено извън големите градски райони. Отдалечените и рядко населени места в северната част на Норвегия и зависимостта от фериботите, за де се прекосят фиордите на Западна Норвегия, може да повлияе на транспортирането и незабавния достъп до медицинските центрове – https://www.cdc.gov/.
Основният интернет сайт за избиране на личен лекар е www.helfo.no /HELFO е част от норвежкото министерство на здравеопазването отговарящо за икономическите въпроси в здравеопазването/.Избирате си личен лекар, според това, кой е най-близо до вас. Ако не сте регистриран във Folkeregisteret, нямате право на личен лекар. Въпреки това, ако живота ви е в опасност или ви трябва незабавна медицинска помощ, имате право на спешна медицинска помощ.

Посолство на Република България в Кралство Норвегия
Адрес: Tidemands gate 11, 0244 Oslo
Тел.: +47 22 55 40 40
Факс: +47 22 55 40 24
Дежурен телефон в извънработно време: +47 48650093
Работно време: 08.30 – 17.30 ч.
Приемно време за граждани: понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
E-mail: Embassy.Oslo@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/norway

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Германия: Защо да се регистрирате в сайта на Bundesagentur für Arbeit – Федералната агенция по заетостта, за него и още…

Федералната агенция по заетостта в Германия- Bundesagentur für Arbeit – чрез своя интернет портал / www.arbeitsagentur.de/ предлага редица услуги за търсещите и предлагащите работа в страната. Сред тях са за регистриране като безработен, подаване заявление за обезщетения за безработица, детски надбавки, насоки и помощ в търсенето на работа.
Условията са: да имате интернет връзка и да знаете малко немски език, а ако не – винаги може да потърсите помощ от приятел, докато постепенно го изучавате.

Сайтът работи на принципа на социалните мрежи и ако вече сте се регистрирал във Фейсбук – няма да имате проблем да се регистрирате и там – просто попълвате коректно полетата с исканата информация, като образование, имена, адреси и вашият профил е готов.
Предимство на една такава регистрация, е че се избягватe чакането по опашки, разходите за път и нерви, а и услугите могат да се ползват по 24 часа в денонощието – винаги може да потърсите възможност за по-добра реализация в работата от креслото.

Ако пък сте по-добре с Английския или френския език – може да изберете от дадените опции в менюто най-горе в дясно в сайта и да получите информация на тези езици, както и да потърсите повече информация в интернет за предлаганите услуги.

Jobboerse.arbeitsagentur.de -принадлежи на Федералната агенция по заетостта (BA). Търсещата машина е на разположение на немски, английски и френски език. Една от задачите му е да подкрепи хората в Германия и в чужбина в търсене на подходящи предложения за работа.
Може да търсите сред повече от милион обяви в JOBBÖRSE-http://jobboerse.arbeitsagentur.de/, по различни критерии, като ви се гарантира, че не се публикуват такива обяви съдържащи реклама, противозаконни или несъществуващи като и вие може да подадете сигнал за извършени подобни действия.
Ако пък искате някакъв съвет е добре да посетите местния клон. Питайте, това са вашите права.
Разгледайте и по – подробно и останалите услуги, които предлага сайтът. Прочетете и повече за възможностите за консултации със съветник, който може да ви отговори на въпроси относно кандидатстване за работа, помощи, обучение и т.н.
За регистрация в сайта – https://anmeldung.arbeitsagentur.de
И изготвяне на документи – https://jobboerse.arbeitsagentur.de
За обезщетения за безработица – https://anmeldung.arbeitsagentur.de/

И още:

Търсещите работа, които все още не живеят в Германия, но се интересуват от работа в Германия може да потърсят информация и в:

– germany-jobportal.com
– monster.de
– stepstone.de
– arbeiten.de

Автор: Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Топ 10 на държавите с най-високи минимални заплати в ЕС през 2017. Къде ще е най-добре оценен трудът ви?

Минималната работна заплата е минимална цена на пазара на труда. Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си. Формира се непазарно (не под влиянието на търсенето и предлагането), а административно от държавата.

Минималната работна заплата в България е най-ниска сред страните от ЕС, сочи статистика на Евростат. С Румъния традиционно сме на дъното, но в последните години и те дръпнаха сравнително.От началото на годината минималното възнаграждение у нас бе повишено от 420 на 460 лева или с близо 10%, а в Румъния е 280 евро минимална заплата.
България и Румъния са и в дъното на прилагането на паритета на покупателна способност в разходите за крайно потребление на домакинствата.
Евростат отчита, че от 2008 година минималното работно възнаграждение в България се е повишило двойно (109%), като подобен е случаят във всички останали страни-членки (99% в Румъния, 80% в Словакия, 69% в Естония и т.н.) с изключение на Гърция, където има намаление от 14%. Въпреки това страната ни остава далеч от нивата на югозападната ни съседка.
В средносрочната бюджетна програма за следващите три години е предвидено запазване на сегашната минималната работна от 460 лева, а дори и срещу този размер на минимално възнаграждение има сериозни атаки от страна на работодателските организации в България.
Разликата между нас и държавата с най-високо минимално възнаграждение – Люксембург, е девет пъти.
Към 1 януари 2017-та година 22 от 28-те държави членки на ЕС имат въведената минимална заплата, като само Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат такива.

Ето и топ 10 на страните с най-високи минимални работни заплати и ако сте решили да стягате куфарите, вижте къде най- добре ще бъде заплатен трудът ви :

10. Малта – 736 евро – за малката островна държава – в периода 2008-2017 година минималната заплата е увеличавана на няколко пъти, с общо 19%.

9. Словения – 805 евро – от 2008 година досега ръстът е с близо 50%, а и наред с фактори като здравеопазване, образование, качество на живот е една от най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа. Може да служат само за пример.

8. Испания – 826 евро – страната с една от най-големите български общности – работи се по 40 часа седмично. Близки до нашия манталитет и много работа в сферата на туризма.

7. Великобритания – 1397 евро – отново държава с голяма българска общност – минималната почасова ставка до 7,25 паунда на час на всички заети, които са над 25 години. А „наводнението„ от българи май се случи?

6. Франция – 1480 евро – 5-часова работна седмица и 30 дни отпуск на година. Време е да научите френски?

5. Германия – 1490 евро – твърда минимална ставка в размер на 8,50 евро на час. Да се надяваме, че българите там са доволни?

4. Белгия – 1532 евро – добър стандарт на живот, голяма част от европейските институции също са съсредоточени там.

3. Холандия – 1552 евро – За 9 години холандската минимална работна заплата е увеличена с 16 на сто. Страната на лалетата е предпочитана за работа от българите в сферата на строителството и земеделието.

2. Ирландия – 1563 евро – Увеличението от 2008 година е със 101 евро. Желаещи за самолета към Дъблин?

1. Люксембург – 1999 евро – В сравнение с 2008 година, минималната работна заплата в Люксембург бележи ръст от близо 30%. Това са май аристократите на Европа по заплащане.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com
снимка: Интернет

Работа в Германия за български студенти през лятото на 2017 година чрез Агенцията по заетостта

Започва приемът на документи за лятна ваканционна заетост в Германия през 2017 г. на студенти с познания по немски език. Документите ще се приемат в бюрата по труда в градовете, в които има висши училища или клонове/филиали на висши училища.

Изискванията към кандидатите са да бъдат български граждани и студенти в български висши учебни заведения, да са на възраст между 18 и 35 години и да са редовна форма на обучение. Младежите трябва да не са последен курс на семестриално обучение, да имат добри познания по немски език (най-малко три години изучаване на немски език) и да са готови най-малко два месеца да работят в Германия.

Предложенията за работа са в сферата на селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството (сервитьори, камериерки, бармани, помощен персонал в кухня, общи работници), фирми за почистване на помещения и индустриални обекти, вериги за бързо хранене, както и германските пощи.

Студентите, желаещи да се възползват от възможността да работят в Германия през следващото лято, трябва да подадат заявление в свободен текст на български език до 23 януари 2017 г. Мястото на подаване е бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение, в което се обучават.

В заявлението си кандидатстващите трябва да декларират, че са изучавали немски език най-малко 3 /три/ години, тъй като, както и през изминалите две години, те няма да полагат езиков изпит. Трябва да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват точните начална и крайна дата), а също така да посочат, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите трябва да предоставят и уверение от висшето училище, че са редовни студенти и не са последен курс на обучение.

Документите на поименно избраните за ваканционна заетост студенти ще бъдат подадени от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон.

Подробна информация желаещите да кандидатстват могат да получат в Информационния център на Агенция по заетостта на тел. 02/980 87 19 или в бюрата по труда по местонахождение на висшето училище.

Информация и контакти търсете : Агенция по заетостта
снимка : Интернет

Работа в Канада -съвети, право, полезна информация. Трябва да знам

Канада е втората по големина страна в света. Граничи със Съединените Щати на юг и с Аляска (един от американските щати) на северозапад.Федерация, съставена от 10 провинции и 3 територии, Канада е парламентарна монархия в лична уния с Великобритания, столица Отава. Английският и френският са официални езици на федерално ниво.Добре е да изкарате курс по английски език преди да тръгнете към там, ако вече не го владеете, но може и на място, защото има и безплатни такива. Канада е просперираща развита държава, деветата по големина икономика в света. Много е привлекателна за младите (и не толкова млади) работници от всички краища на света, които идват тук за да намерят по-добър живот.Канада е сред държавите с най-голям годишен приток на имигранти, основно заради благоприятните икономически условия и олекотената имиграционна политика.
Канада също има своите богати, своята средна класа, своите бедни, че и своите безработни. Но просто стандарта на живот и социалната сигурност са други.
1. Да започнем с Визите – накратко:
Правителството на Канада преработва и допълва Канадските емиграционни програми постоянно за да сигурно че емиграцията ще е успешна както за новите емигранти, така и за Канада.Виза се получава от канадското посолство в Букурещ. Постъпки за виза могат да бъдат направени чрез почетното консулство на Канада в София.

Издаването на визата не е достатъчно условие за влизане в страната. При пристигането имиграционните власти на границата уточняват още веднъж причината за посещението (гостуване, туризъм, учение, работа и т.н.) и определят срока на престоя, който при гостуване и туризъм е максимум 6 месеца.
Програмата за Федерална емиграция – Federal Skilled Worker е най-голямата канадска програма за икономическа емиграция,бизнес емиграция в Канада като инвеститор, предприемач или на самоиздръжка.В Квебек можете да имигрирате като: квалифицирани професионалисти, Инвеститори, Предприемачи, на базата на спонсортсво, на базата на практикуването на свободна професия, ако сте студенти. Повечето от Канадските Провинции имат правомощия, договорени с Правителството на Канада, които им позволяват сами да определят нуждите си при избор на емигранти. Необходимо условие за да кандидатствате по тази програма е да имате предварително уредена работа.
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp – Вижте повече за отделните видове визи и съответния статут, който може да получите там и актуални програми, колко е продължителността на определен процес и изискванията.

2. Обучение
Образованието и учебните заведения в Канада се в пълномощието на провинциите.Канадските университети са класни. Имат репутацията на вузове, които предлагат отлични правни и бизнес програми. University of Toronto, York University, Mcgill University имат едни от най-добрите МВА програми в света.Нещата са приблизително сходни с процедурите в САЩ. Университетите имат автономен прием, а езиците, на които се преподава са английски и френски.
Полезни сайтове за стипендии, обучение и работа.Международните студенти често си намират работа в области като търговия на дребно, хотелиерство или администрация. Имате право да кандидатствате за разрешително за работа, което Ви позволява да работите до 20 часа седмично по време на учебната година и на пълен работен ден по време на вакациите – зимна, лятна и пролетна.

www.scholarshipscanada.com
www.studyincanada.com
www.studycanada.ca
www.cic.gc.ca

3. Разходи за живот
Онтарио, Британска Колумбия и Квебек са най-скъпите провинции, а Монреал, Торонто и Ванкувър – най-скъпите градове. Това е една от най-развитите икономики, така че е нормално разходите да бъда високи.

4. Здравеопазване
Националната програма за здравно осигуряване на Канада, наричана често „Medicare“, има за цел да гарантира, че всички граждани имат безпрепятствен достъп до необходимата болнична и лекарска помощ.Здравни съвети и актуални новини на здравна тематика се предоставят от федералните и провинциални власти на сайтовете на здравните департаменти.Здравно осигурителния план представлява това, което в България е Националната Здравноосигурителна Каса. В Medical Services Plan (MSP) трябва да правите редовни вноски там.

5. Данъци и такси
Това е официалния сайт на Канадската агенция по приходите – http://www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html
Когато работите в Канада, 16-17% от приходите ви се удържат за федерален данък. Ако работите или сте работили в Канада временно, имате право да подадете документи за частично или пълно възстановяване на удържаните ви данъци.

6.Заплати
Варират в различните провинции. Вижте и статистиките за различните професии – http://www.livingin-canada.com/work-salaries-wages-canada.html и https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_wage_in_Canada

7. Пенсиониране
http://www.esdc.gc.ca/en/cpp/index.page Средната възраст, от която започвате да получавате пенсия е месец след навършване на 65 години, но при съответни условия може да получавате и редуцирана такава при навършване на 60 годишна възраст. Както и в България и там съществуват възможности за получаване и на други видове пенсии.

8. Когато си търсите работа в Канада
Предварително трябва да сте наясно, че да си намерите работа в Канада , не е лесен път и ще изисква от Вас сериозни усилия. Едва ли някой ще Ви наеме, само защото търсите работа или имате нужда от такава. Трябва да се отбележи, че при получаването на разрешение за работа, ако ползвате услугите на посредник, е много вероятно да попаднете на измами, за което има специално предупреждение от министерството за гражданство и имиграция в Канада. Затова е по-добре да търсите самостоятелно своя работодател, без посредници.

9. Условия на труд
Накратко: подчинени на нормите за труда, работния договор не е задължителен, в една работна седмица се работи максимум 44 часа. Отпуската е 2 седмици годишно (много предприятия дават възможност да акумулирате невзетата отпуска за следващите години) .Заплатата се изплаща обикновено всеки 15 дена. Строг контрол за спазване на законодателството и сигурността и безопасността на работното място.
Полезни сайтове:
http://www.cic.gc.ca/english/work/
http://jobs-emplois.gc.ca/index-eng.htm
http://www.canadajobs.com/
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/working-abroad/346198-working-in-canada

Вижте и актуалната информация за пътуване, изисквания в сайта на МВнР:
http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=75

Светлана Димитрова,
rabotatami.com
снимка: Интернет