Category Archives: Работа

Португалия – работа, как да потърсим. Права, трудов договор, пенсии, здравеопазване, образование, полезни връзки…


Португалия не оставя никого безразличен – спокоен живот, малки цветни градчета, морска история, вино и фадо, с гледка към океана. И всичко както и при останалите южни европейски народи се случва бавно. Ако търсите работа в сферата на туризма, обслужването или селското стопанство и не ви се нрави работата в студения север – това е едно от местата, където би било добре да поработите и поживеете и също толкова интересно и със същия дух като Италия и Испания.

Работата в страна, известна със слънцето, морето и пясъка, може да изглежда идеална, но португалската икономика беше един от най-тежко засегнатите по време на глобалната рецесия, което доведе до дългове, недостиг на работна ръка и висока безработица, но в последните години тенденцията е към бързо възстановяване.Най-важните сектори на португалската икономика са търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството, публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност  и промишлеността.

Как да  намерите работа в Португалия?

Тъй като конкуренцията за работни места е толкова ожесточена, гражданите на ЕС и ЕИП трябва да започнат да търсят работа възможно най-рано. Ако сте извън ЕС, ще трябва да потърсите и да си осигурите работа, преди да се преместите в страната.

Ако се отправите към лекия средиземноморски климат и красивите плажове на Португалия за да търсите работа, по-вероятно е да успеете в големи градове като Лисабон и Порто, но очаквайте ожесточена конкуренция, квартири в големите градове също трудно се намират, така че потърсете предварително, ако работодател не ви осигури такава.За повече информация: www.apemip.pt; www.comprarcasa.pt ; www.portaldahabitação.pt; www.inci.pt; http://thenews.net/property/;  www.visitportugal.com ; www.pousadasjuventude.pt

Онлайн приложенията са обичайни в Португалия и използването на формуляри за кандидатстване е широко разпространено.

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

Телекомуникационната индустрия отбеляза огромен растеж с кол центрове, създавайки работни места за опитни мениджъри и хора, владеещи няколко езика, както и ай ти сектора като цяло .

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

В столицата Лисабон се намират и множество многонационални компании, сред които:Energias de Portugal,Нестле; Нокия ,Португалия Телеком,Samsung. Като португалското правителство се стреми да насърчи стартиратиращите предприемачи да  започнатбизнес в страната и е поставил големи суми пари в инвестиционен орган Portugal Ventures.

Обществената служба по заетост  е IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional  www.iefp.pt  и  има мрежа от 86 Бюра по труда, където можете да получите информация за свободни работни места в страната. За да се регистрирате, ви е необходим паспорт или лична карта. Можете да прегледате информацията за свободни работни места и на интернет страницата http://www.netemprego.gov.pt

Ако си търсите работа чрез Агенции за временна заетост, може да проверите техния статус и легитимност на следния интернет адрес: http://www.iefp.pt > Soluções para entidades > Empresas de Trabalho Temporário Regulamentadas.

Други интернет страници със свободни работни места:

http://superemprego.sapo.pt; www.acime.gov.pt; www.idict.gov.pt;www.sef.pt; www.min-nestrangeiros.pt/mne; www.netemprego.gov.pt;  Expressoemprego.pt; Emprego.sapo.pt; Bonsempregos.com; Empregosonline.з Linkedin Portugal

Социална сигурност и трудовият договор

При започване на работа и регистриране в системата за социално осигуряване (работодателят ще направи първата ви регистрация), трябва да се регистрирате и в най-близкия Здравен Център. За целта са ви необходими валиден документ за самоличност или паспорт, карта за социално осигуряване и документи за удостоверяване на пребиваването в страната. От центъра ще ви издадат лична здравна карта и ще ви определят семеен лекар. Носете и ЕЗОК, за начало, ако имате такава в България.

Служителите в Португалия обикновено работят 40 часа седмично (осем часа на ден), въпреки че трудовото законодателство позволява гъвкавост в определени случаи до 60 часа седмично (12 часа на ден). Служителите на пълен работен ден имат право на годишен отпуск от 22 дни, над задължителните девет дни на официалните празници.

Социално осигурителните вноски се внасят както от работника, така и от работодателя. Общата ставка е 23.75% за работодателя и 11% за работника, които се приспадат директно от заплатата. Работещите самостоятелно трябва да заплащат от 25.4% до 32% от декларирания доход месечно.

За допълнителна информация посетете: www.seg-social.pt  При започване на нова работа, в рамките на 24 часа работникът трябва да уведоми за това системата за социално осигуряване чрез Интернет: www.seg-social.pt 

Прочетете и внимателно трудовия договор, който сключвате. За някой видове трудови договори, писмена форма не се изисква, но в португалския трудов кодекс, например в писмена форма се изисква да бъде сключен трудовите договори с чуждестранни работници, на половин работно време, за изпитване, срочните и т.н.

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя.  За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .  Информация за лицензирани агенции ще откриете на: www.iefp.pt

Служителят може да получи обезщетение за болест за общо 1 095 дни. Болничните се изчисляват на базата на референтната стойност на възнаграждението на служителя за целите на социалното осигуряване и варира между 55% и 75% в зависимост от периода на заболяване.

 

Здравеопазване

Ако сте чужденец, живеещ или работещ в Португалия, обикновено имате право на достъп до субсидирано държавно здравно обслужване в Португалия. Португалската здравна система включва както публични, така и частни здравни услуги, а стандартът на здравното обслужване на Португалия е висок.

Системата на здравеопазване в Португалия се състои от три съпътстващи системи: Националната здравна служба (NHS) или специалните здравноосигурителни схеми (здравни подсистеми) и доброволното частно здравно осигуряване. Португалското министерство на здравеопазването (Ministério de Saúde) отговаря за управлението на NHS, което се финансира чрез общото данъчно облагане.

Можете да използвате личната ви португалска карта, ако имате такава или карта за социално осигуряване като доказателство за пребиваване, за да получите карта за здравна грижа  (cartao do utente), която е на разположение в здравните центрове. Гражданите, които са безработни, зависимите членове на семейството и пенсионерите, не трябва да правят вноски.

Също така, ако желаете може да сключите и частни здравни застраховки както и допълнителни такива.В Португалия съществуват здравни подсистеми, които са специални схеми, базирани на професията, които се изпълняват успоредно съз задължителното здравно осигуряване и осигуряват служители на определени професии със социална защита. Влизането в тези схеми е автоматично при наемане на работа и вноските се уреждат от работодателите (състоящи се от вноски от работодателя и служителя).
В Португалия има обществени и частни болници.  Някои разходи за болница може да не бъдат покрити от стандартната обществена здравна застраховка, така че ще трябва да проверите преди да получите лечение. За посещение при специалист се изисква направление. Денталните услуги не са безплатни, освен за някои уязвими групи, а някои застрахователи, предлагат такъв вид застраховки, които покриват зъболечението.

Данъци

Необходимо е да имате Карта на данъчно задълженото лице , която се издава от данъчните служби след представяне на документ за самоличност. Има данъчни облекчения върху следните разходи: за здравеопазване, образование, жилищни ремонти, жилищни спестявания, пенсионно спестовни планове и др. Вноските се правят от работодателя. Облагането с данъци варира в зависимост от годишния доход. При доходи под EUR 4 755, ставката е 10.5%; ако доходът надвиши EUR 64 110 – до 42%. Повече информация на: www.seg-social.pt .

За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .

Пенсии

Португалската пенсионна система, подобна на много други пенсионни системи в Европа, се състои от задължителна държавна пенсионна схема, която съществува заедно с много по-малки доброволни професионални и частни спестовни фондове. Португалската пенсионна система се ръководи от Centro Nacional de Pensoes (CNP) на организацията за социално осигуряване в Португалия или Segurança Social.

За да имате право на пенсия за старост в Португалия, трябва да сте работили и плащали социално осигуряване в Португалия най-малко 15 календарни години, а не непременно последователни. Една календарна година се квалифицира като работеща поне 120 дни през тази година. Всяка година с по-малко от 120 работни дни може да се комбинира като пълна календарна година за вашата португалска пенсия.

Официалната възраст за пенсиониране в Португалия е нараснала на 66 години и 3 месеца за жените и мъжете на 1 януари 2017 г.

Възможно е да получите ранно пенсиониране в Португалия преди 66-годишна възраст, ако направите поне 40 години вноски. Възможно е също така да отложите получаването на пенсията си в Португалия, докато не достигнете 70. Въпреки това изчислената пенсия, която получавате, ще бъде намалена с плъзгаща се скала, ако се пенсионирате рано или се увеличи, ако се пенсионирате по-късно. Определени за всеки отделен случай, изключения за ранно пенсиониране без санкция могат да бъдат предоставени в определени ситуации, като например:дългосрочна принудителна безработица, специално защитени професионални дейности, ситуации, определящи специфични мерки за защита на дейности или предприятия поради краткосрочни икономически фактори.
Според португалската пенсионна система дългосрочно безработните работници могат да кандидатстват за ранно пенсиониране само в края на тяхното обезщетение за безработица. Тези, които не получават тази надбавка и са били безработни повече от една година, обикновено нямат право на ранно пенсиониране.

Безработните лица, които са получили обезщетения, могат да се пенсионират и да претендират за португалската пенсия на 62-годишна възраст, при условие че са плащали най-малко 15 години осигурителни вноски и са навършили най-малко 57 години, когато са загубили работата си; ако са платили поне 22 години осигурителен стаж и са били уволнени на 52 години, португалска пенсия може да се иска още на 57-годишна възраст. Трябва обаче да се отбележи, че онези, които имат достъп до пенсията си преди да навършат 62 години, ще бъдат обект на санкции – обикновено под формата на по-ниски португалски пенсионни плащания.

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.Португалски пенсионни ставки и вноски

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.

Вноските за социално осигуряване към португалската държавна пенсия възлизат на около 11% от заплатата на служителя, като работодателите допринасят с още 23,75%. Това включва вноски за пенсии за преживели лица и инвалиди в Португалия. За работещите в публичния сектор пенсионните вноски възлизат на минимум 2,25% от заплатата, определено е  да нарасне до 3%. Процентът на вноските за тези, които са самостоятелно заети, е 29% от печалбата.

Португалските пенсионни плащания се извършват месечно с допълнителни плащания през юли и декември, което означава, че пенсионерите получават 14 пенсионни плащания годишно.

Португалия има и социална пенсия за старост, която е изпитана от средства.  За да имате право на тази пенсия в Португалия, трябва да сте пребивавал в страната в продължение на най-малко три години и месечният Ви доход трябва да бъде по-малък от 40% от размера на социалната пенсия за едно лице или 60% за една двойка.
Социалната пенсия за старост в Португалия се изплаща с фиксирана ставка от 195,40 EUR на месец. Има и добавка от 17,54 евро за тези на възраст до 60 години и 35,06 евро за тези над 70 години. В случай на необходимост се предлагат и добавки за дългосрочна грижа.
Фирмени и частни пенсии в Португалия

В допълнение към португалската държавна пенсия има частни пенсии в Португалия под формата на доброволни професионални планове и лични спестявания.
Пенсионните фондове в Португалия се управляват от регулирани фондове за пенсионни фондове и могат да бъдат или затворен фонд (ограничен до един работодател или малък брой работодатели, обикновено свързани със синдикално споразумение) или отворен фонд (където се приемат и инвестират пари от различни външни пенсионни планове).

Португалия има данъчни договори с държави-членки на ЕС, както и споразумения за социално осигуряване с някои страни извън ЕС, които позволяват на чужденците да избягват двойното данъчно облагане на пенсионните си плащания. В такива случаи, след като станете постоянно пребиваващ в Португалия, обикновено ще бъдете подложени само на португалски данъци, които може да са по-ниски от тези, които се връщат вкъщи.

Тъй като жителите на Португалия се облагат с данък върху доходите си в световен мащаб, частните пенсии, платени от чужбина, също могат да бъдат облагани с португалски данъци Възможно е прехвърлянето на частни пенсионни доходи да бъде възможно, без да се начисляват такси чрез офшорна пенсионна схема.
Преди да се оттеглите в Португалия, трябва да проверите дали вашата страна има двустранно данъчно споразумение с Португалия и винаги е препоръчително да се консултирате с професионалист, за да сте сигурни, че разбирате данъчните и наследствени последици.

Образование

Ученици от предучилищна възраст до 9 – ти клас, включени в общественото образование, чийто майчин език не е португалски, имат право на подпомагане – освен редовното обучение по португалски, могат да получават и допълнителни извънредни часове при необходимост. Приемът е в съответствие с района, в който живеят родителите.

По-подробна информация за образователната система ще намерите на следните сайтове: : www.min-edu.pt, www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp

Автор: Светлана В. Димитрова

rabotatami.com

 

 

 

 

 

Посредническа дейност по наемане на работа в чужбина – трябва да знам преди да замина

Когато си търсим работа, ние използваме всички възможности, за да си намерим такава. Този път ще ви запознаем, на какво да обърнете внимание и какво трябва да знаете, когато си търсите работа чрез посредник в чужбина.

Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.Издаденото удостоверение е безсрочно. Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа. Също така посредниците могат и да  : информират и/или консултират търсещите работа лица и работодателите,- да подпомагат психологически търсещите работа лица, насочват към обучение възрастни.

Посредникът осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна. Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство. Посредниците за работа в чужбина не могат да уговарят за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава, съобразно националното й законодателство.

Според Закона за насърчаване на заетостта фирмата-посредник няма право да събира такси от работниците и служителите, на които е помогнала да се намери работа / забележка: това се отнася за посредниците в България, проучете внимателно законодателството на държавата, в която се намирате, защото в някои държави тази дейност е заплатена/. Освен това тя трябва да сключва договори с кандидатите, но не гарантира, че със сигурност ще намери на всеки подходящо място.

Трудовия посредник интервюира и поддържа база данни за всички кандидати и при откриване на подходяща позиция  свързва работодателя с евентуален подходящ кандидат.

 Предоставянето на посредническа услуга на работодател и корабопритежател  е срещу заплащане, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.

 

  Преди работникът да замине за работа от България:

Посредникът е длъжен да предостави на търсещите работа лица:

1. извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;

2. информация за работодателя;

3. информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава.

Посредникът също така трябва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.

Индивидуалния договор за наемане на работа следва да съдържа данни за:

 • датата и мястото на сключване на договора;
 • срока на договора;
 • данните за конкретната длъжност, на която ще бъде наето лицето;
 • срока на наемането;
 • работното време;
 • почивките;
 • отпуските;
 • трудовото възнаграждение;
 • битовите условия;
 • здравното осигуряване;
 • обезщетението при трудова злополука;
 • обезщетението при временна и трайна неработоспособност;
 • обезщетението при смърт;
 • обезщетението при предсрочното прекратяване на трудовия договор;
 • транспортните разходи на устроеното на работа лице до работното място при пристигането;
 • ползването на годишен отпуск и при окончателното му завръщане в България, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор;
 • разрешенията за работа;
 • задължението на работодателя да сключи за своя сметка здравна застраховка за болест, злополука и смърт на наетите на работа лица преди тяхното заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален договор за наемане, както и за времето за пътуване.

Като тези инструкции са посочени и  от Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция По Труда“

С цел да се уеднакви практиката в България с възприетата в другите страни членки на Европейския съюз през 2014 г. бяха прието изменения на Закона за насърчаване на заетостта, в резултат на които отпадна изискването да се регистрират договорите с чуждестранни работодатели, сключени чрез посреднически фирми. Според Европейската комисия задължението за регистрация на посредническите договори, сключени с чуждестранни работодатели, ограничава свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбинатук.В регистъра се вписват ЕИК на фирмата посредник, наименованието й, адресът на управление, адресът на офиса, името на представляващия фирмата, териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги и срокът на регистрацията.Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда и Международната морска организация, ратифицирани и влезли в сила за Република България. За търсенето и наемането на работа на моряци, трябва да имате посреднически договор с корабопритежател.

Извършването на посредническа дейност по наемане на работа е уредено в Закона за насърчаване на заетостта (глава VI) и издадената въз основа на него Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Автор: Светлана Димитрова,

rabotatami.com

 

Старият колега е моят нов шеф? Как да се справим

Това е този неловък момент, когато ви кажат, че доскорошният ви колега е вашият нов шеф. Докато криете първоначалния си шок и насилвате усмивка, не можете да не се чудите – приятелката ми става мой мениджър. Сега какво?

Или вие сте от другата страна на уравнението: Току-що сте повишени и знаете, че вашата роля на работа ще се промени. Сега вие сте този с властта в ръцете си.

Ако някога сте били в някоя от двете позиции, то  не сте сами. Промяната на работното място може да бъде трудна, когато става дума за преструктуриране, а още повече, когато колегата ви с когото довчера си пиехте кафето е вашият нов шеф.

Как се справите с прехода?
Ето няколко стъпки, за да го направите елегантно:

Ако сте новият мениджър
Като лидер сред бившите ви колеги, вашите действия ще говорят по-силно от думите. Започнете новата си управленска работа си, като извършите следните действия, за да изпратите  на всички правилните послания.

 1. Кажете на вашия екип

Комуникирайте честно за новата си роля и споделете новината за повишението ви по начин, който ще достигне до целия екип наведнъж (не отивайте първо при най-добрия си приятел в офиса, тъй като вашите колеги могат да сметнат, че ще имате определени предпочитания, а новините бърза се разнасят).
Кажете на всички, че ще работите, за да гарантирате равнопоставеност в екип .


2. Получете одобрението им
Екипът ви желае ли желае ли ви да им бъдете ръководител? За да прецените това предварително, организирайте срещи един на един и ги използвайте като възможност да поискате директни справки,  или ако имат някакви въпроси или притеснения, които биха искали да обсъдят.Искането за одобрение може да изглежда излишно или ненужно (в края на краищата сте били повишени). Ако някой не подкрепя, нека да изкаже своите съображения и как смята да продължи бъдещата ви работа. Преодоляване на прехода ще бъде от полза за неговата кариера и точно това ще направи един силен мениджър.

3. Не смекчавайте посланието, че вие сте новият шеф
Новите началници, особено когато водят бившите си колеги, често се опитват да купуват им, като омекотят своите позиции. Те могат да бъдат по-малко амбициозни в целите и очакванията. Избягвайте това изкушение, а вместо това „вдигнете“ подкрепата! Вместо да отхвърлите притесненията на отбора си, бъдете честни. Нека да знаят, че промяната може да бъде трудна на моменти, но че успехът на прехода до голяма степен зависи от тях.
Потърсете от тях информация за тези три въпроса:
Какво искате на работното си място?
Какво искаш да направиш, за да го получиш?
Как мога да те подкрепя?

4. Насърчете служителите си
 Не позволявайте на новото си работно място от първия ден да да бъдете предверието на личните драматични офис отношения и да си мислите, че може да решите това от първия ден. Слушайте, но не се ангажирайте да отстраните всичките им проблеми, осмисляйте новата началническа роля не ви дава право да разчиствате лични сметки между колегите.

                                                 Вие сте служител, чийто колега сега е шефът

Намирате ли се в другия край на спектъра? Като служител, не забравяйте, че само вие имате силата да превърнете този преход в края на кариерата ви ва тази компания  или за повишение. Как да се възползвате максимално от ситуацията и да преодолеете този преход.


1. Главата горе
Независимо от това, как се чувствате с това, че вашият колега е нов шеф, важно е да покажете своето сътрудничество. Покажете, че разбирате пормяната на работните роли, дръжте се с достойнство и уважително все пак света не спира да се движи. Ако тази промяна не ви харесва, това би пречило само на вас, не и на новия ви началник.

2. Следвайте примера на вашия шеф

Едно нещо е сигурно, вашият колега е направил нещата правилно, или иначе нямаше да бъде повишен! Затова не спирайте да разпитвате, защо е той/тя (вместо вас) и следвайте нейния пример – има явно от какво да се научите и какво се цени в тази компания.

Използвайте това като възможност да поработите и над себе си. Отървете се от ревността и погледнете към новия си мениджър като модел за подражание. Как той изпълнява това, което ценят  откомпанията? 


3. Приемете реалността
Бихте могли да видите, че вашият е бил повишен като неуспех за вас или като решение, което вече е било взето. Затова избягвайте отрицателните разговори и използвайте енергията си, за да отговорите на въпроса „Как мога да се подобря? Как да развия себе си, за да получа по-добро кариерно развитие“„Не съм добър“ начин на мислене – а не обстоятелствата – е това, което те държи назад. Приемането на нова перспектива и пренасочването на вашата енергия ще направят всичко различно. Може дори да откриете, че предпочитате своя колега на стария ви шеф!4. Променете разговора
Ако чуете колеги, които се оплакват, променете енергията и насоката на разговора. Кажете нещо искрено и позитивно за новия ви шеф. След това попитайте всички, които са въвлечени в това, как могат да помогнат за смекчаване на собствените им страхове или оплаквания. В края на краищата никога не знаете кога можете да бъдете в следващата линия за чаканото повишение.
Светлана Димитрова,
rabotatami.com

На работа в Швейцария: възможности, права, съвети. Първи стъпки,и още…

Швейцария – Алпи, богатство, референдуми, спокойствие, неутралитет, ски, шоколад,  часовници, добро образование, банки, Женева, Лозана, Берн, Цюрих…

 А някога, в началото на ХХ век на България също са казвали Швейцария на Балканите, и оттогава може би винаги си мечтаем да може да се сравняваме с алпийската страна.

Швейцария, официално Швейцарска конфедерация, е  вътрешноконтинентална конфедерация от двадесет и шест кантона в Централна Европа. Населението на страната е около 8 милиона души, като се състои от три основни етнолингвистични групи – немска, френска и италианска – и малък процент ретороманско говорещо население. Имигрантите наброяват около 2 милиона.

Швейцария е една от страните с най-висок стандарт в Европа след Норвегия и Исландия, а икономиката на  й една от най-развитите в света, като швейцарският франк е една от най-силните световни валути и има най-нисък процент на инфлация.

Успехът на страната  се дължи на редица фактори: позицията на традиционен неутралитет, която Швейцария поддържа през различните войни, икономическата и политическа стабилност, устойчивостта на швейцарския франк, прословутата система за запазване на банкова тайна, създадена със закон от 1934 г. и др.

Дори в условията на финансова криза, безработицата в страната остава по-ниска от тази в останалите европейски държави – под 4%.

Страната има добре развит промишлен сектор и компании с обширна дейност по целия свят, като Nestlé, Omega и Davidoff и др.,а също и развито земеделие и животновъдство, които се субсидират от държавата. Така се стимулира вътрешното производство, дори да няма гаранция, че консумацията ще бъде осъществена вътре в страната.

Работа за българи в Швейцария – възможности и изисквания

Това е страна, която предлага много възможности за отлично професионално развитие. Но за да получавате високо възнаграждение ви трябва и висока професионална квалификация. Има и още бариери, които стоят пред вас.

До  31  май  2018  г.  се  въвежда годишна  квота от  996  разрешителни  тип  „В“   общо  за България и за Румъния за лица, които искат да извършват трудова дейност на територията на Конфедерация Швейцария.

През този период българските граждани ще продължат да могат свободно да влизат, да се установяват и да работят на територията на Конфедерация Швейцария на основата на Споразумението за свободно движение (FMOPA).

За да работят в Швейцария българските граждани трябва да получат разрешение за работа. За получаването на разрешението е необходимо представянето на заявление от работодател в Швейцария, който трябва да докаже, че не е намерил местен работник . Броят на разрешенията за работа също е ограничен с квоти.

Търсят се работници в селското стопанство, в строителството и хигиенисти. Заплатите са между 4000 и 6000 франка, като повечето работодатели предлагат квартира и храна.Подобни условия се предлагат и за детегледачки, като повечето семейства обещават 120 часа годишно уроци по немски или френски, както и 20 дни платен годишен отпуск.Машиностроенето е най-важния отрасъл на промишлеността, така че ако имате инженерно образование не е изключено да намерите добро развитие и там.

Банковата система заема най-голям дял в сектора на услугите. Швейцария е един от водещите финансови центрове в света. Под контрола на швейцарските банки се намират огромни капитали.Трябва да имате добро икономическо образование и да знаете някои от местните езици и английски език задължително,, за да започнете работа в банковия сектор.

Възможностите Ви за работа в Швейцария се увеличават с това, че в страната има няколко официални езика.

Трябва, разбира се, да имате набор от стандартните документи за кандидатстване за работа в чужбина, преведени на някой от официалните за Швейцария езици – немски, френски, италиански и реторомански.

Регистрация, когато пристигнете на работа…

В рамките на 14 дни от пристигането си в Швейцария чуждите граждани трябва да се регистрират в съответната община. Общината ще придвижи документите им до съответните кантонни власти, когато трябва да се издаде разрешение за пребиваване. Повече на:  www.bfm.admin.ch

При  започване  на  работа  в  Швейцария  с  продължителност    до   3   месеца   в   една календарна година, българските граждани не се нуждаят от получаване на разрешение за пребиваване.  Необходимо  е  обаче  да  бъдат  регистрирани  от  своя  работодател  по електронен път.

Заетите лица, самостоятелно заетите лица със седалище в държава-член на ЕС-27 или ЕСТА, както и лица, командировани в следните браншове: строителство и довършителни работи; градинарство и озеленяване; хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, промишлено  и  битово  почистване,  сектор  услуги  за  охрана  и  сигурност,  пътуваща търговия (изключение: цирковите артисти и пазарни търговци трябва да подават формуляр за уведомление след деветия ден от работа) следва да бъдат регистрирани  от  първия  ден  на  заетостта  им  . Всички останали са освободени от задължението за регистрация при заетост с продължителност, по-малка от 8 дни.

При започване на работа, която ще продължи  повече  от  3  месеца  в  календарна  година  , срещу представяне на своя трудов договор работникът/служителят следва да получи  разрешително   за   пребиваване .  Разрешителното  е  валидно  за  цялата   територия  на Конфедерация Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място.
За тази цел в рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място гражданите на ЕС-27 и ЕСТА следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва  да  носят  лични  документи  (лична  карта  или  паспорт),  както  и  писмен  трудов договор с работодател.
Разрешителните са два вида:
1.  разрешително за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“ при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни) или
2.  разрешително за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“ при представяне на договор за работа за срок по-дълъг от година или при безсрочен договор), което е валидно до 5 години.

 

Търсене на работа в Швейцария

1.Работни места можете да търсите на интернет страницата на общественатате служба за заетост: www.treffpunkt-arbeit.ch
2. Вприложенията на ежедневниците –  www.zeitung.ch  ,  www.onlinenewspapers.com  и в on-line трудовите борси като: www.monster.ch , www.jobs.ch , www.gastro-express.ch
2. Чрез агенция, на проверете внимателно дали е лицензирана  и условията на труд, които ви се предлагат.
 Не тръгвайте, ако нямате осигурена работа там или заделени пари, които да покрият нуждите ви първите няколко месеца.

 Социална сигурност и здравеопазване

Швейцария далеч не е най-социалната държава в Европа, даже напротив.

Социалните осигуровки включват: осигуряване за болест, професионално заболяване, злополука, старост, смърт и   инвалидност, безработица, временна нетрудоспособност. Тези осигуровки се удържат от брутното възнаграждение.

В Швейцария отпуската по майчинство е 16 седмици и започва от деня на раждането, т.е. в общия случай си работиш до последно.  Логиката е, че отпуската трябва да се фиксира към сигурно събитие (датата на раждане) и нужда (16 седмици без работа, 8 от които са платени 100%, а останалите – 80%). Презумпцията е, че ще си работоспособна до последния ден и че не държавата, а само ти и лекарят ти могат да преценят ако имаш нужда от допълнителни почивни дни.

В Швейцария има универсална здравна система от 1994 година чрез частни застрахователи. Здравеопазването тук е второто най-скъпо в света, след САЩ.

Здравната застраховка не е обвързана със заплатата. Гражданите могат да избират от различни частни планове, а тези, които не могат да си ги позволят кандидатстват за субсидия от държавата.Размерът й варира в зависимост от осигурителната компания, местоживеенето и избрания вид осигуровка.

B cтpaнaтa cъщecтвyвaт мнoгo paзлични видoвe мeдицинcko зacтpaxoвaнe – зa paбoтeщи и нepaбoтeщи гpaждaни, зa инвaлиди, xopa в нaпpeднaлa възpacт, зacтpaxoвaнe зa бpeмeннocт и мaйчинcтвo, cpeщy нeщacтeн cлyчaй в пpoизвoдcтвoтo и в битa и т.н.

Чyждeнцитe, нaмиpaщи ce в cтpaнaтa пoвeчe oт 3 мeceцa ca длъжни дa избиpaт здравна kaca и дa cи нaпpaвят пoлицa зa зaдължитeлнo мeдицинcko зacтpaxoвaнe, kaтo в paмkитe нa тeзи зacтpaxoвaтeлни пoлици ce okaзвaт мeдицинckи ycлyги oт cъщoтo kaчecтвo и в cъщия oбeм, kakтo и нa гpaждaнитe нa cтpaнaтa.

 Нивото на медицински грижи и на развитие в медицината е една от най-добрите в света. Амбулаторната медицинска грижа се осъществява предимно от лекари на частна практика и амбулаторни отдели в държавни болници или частни клиники.
Стоматологичната грижа се осигурява предимно от частни стоматолози и от държавни стоматологични клиники, но не се покрива от здравните осигуровки.
 Допълнителна информация за здравното осигуряване в Швейцария
Списък на осигурителните премии и на осигурителите можете да видите тук: www.priminfo.ch

Всички , упражняващи трудова дейност в Швейцария, които още не са достигнали възрастта за пенсиониране се изисква да имат застраховка за безработица. Вноските за осигуровка за безработица се изплащат половината от заетите лица, а другата половина от страна на работодателите.

Като правило, обезщетението за безработица възлиза на 70 процента от средната заплата, върху която са плащани осигурителни вноски, за последните шестмесеца, до размера на определения таван.
В Швейцария социалното подпомагане с малки изключения е в правомощията накантоните, като изпълнението обикновено се делегира на общините. Поради това, социалното подпомагане се базира на 26 различни кантонални системи.

За пенсионните Ви права в Швейцария и в държави от ЕС/ЕИП/Швейцария повече информация можете да получите тук:http://www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00009/01325/index.html?lang=de

За информация и справки в Швейцария се обръщайте към контактите за Федералната службa за социално осигуряване в Берн (Bundesamt für Sozialversicherungen).

Образование

Образователната система в Швейцария обхваща 4 нива на обучение: предучилищно, основно образование, средно I, средно II, трета степен на образование –висши училища и обучение за възрастни.Ако детето Ви не говори езика, на който се говори в дадения кантоните можете да го запишете в специален клас за интегриране.

Съществуват държавни и частни училища. Държавните училища имат добра репутация  и са безплатни. Посещават ги 95% от децата.Училище се започва на 6 години.Задължителното училищно обучение е 8/9 години – до средно I.

В зависимост от кантона децата имат право на една или 2 години обучение в детска градина преди започване на задължителното училище.

И още полезни контакти:

 • www.ansiedlung-schweiz.ch  – Информационна платформа за създаване на фирми и установяване в Швейцария;
 • http://www.entsendung.ch-официален портал на федералната администрация по въпросите и условията за работа и живот в Швейцария;

Посолство на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария
Адрес: Bern 3005, Bernastrasse 02-04
Телефон:
+41 31 351 14 55
+41 31 351 14 56
Факс:+41 31 351 00 64
Дежурни телефони в извънработно време:
+41 798243822

Работно време на Посолството:
По – Пт, 9.00 – 17.30 ч.

Email: Embassy.Bern@mfa.bg

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Клюки, интриги и сплетни на работа? Ти си жертвата? Как да се справиш?

Е, добре – този път границата е мината. Чудите се защо и какъв е поводът на подозрителните погледи, които от известно време усещате щом минете покрай групичка от ваши колеги, тънките намеци, които ви се отправят. В даден момент някой доброжелател обаче, ви казва, че името ви е забъркано в  неверни интриги и е повод за клюки сред колегите ви …

Да оставим настрана безобидното обсъждане, тук говорим вече за откровен  тормоз, клевети, които могат да доведат до изолация от останалата част от колектива, сриване на вашето име, което сте градили с години и евентуално вашето уволнение или най-малко може да се яви пречка за кариерното ви развитие и да ви донесе безкрайни ядове, също и загуба на вяра във вас и вашите способности .

 

Кой ще  бъде уволнен? Какво правите в личния си живот извън работата? Не си вършите качествено работата, защо ли изобщо? Как се обличате и колко струват дрехите ви? От коя политическа партия сте и с кого сте близък, под чии протекции се намирате и  как вървите напред? Там ли сте защото имате връзка с началството.

Ако вас не ви засягат тези  въпроси и техните отговори, то вярвайте ми има хора, за които са от важно значение и са достатъчно недобронамерени да се възползват, преиначат и дори да измислят лъжи за вас. Причината може да е завист – по-добри сте в работата, личният ви живот е по-успешен  или да не ви се даде възможност да напреднете в кариерата, защото каквото и да  си говорим всеки се бори за пари и не всеки гледа в собственото си канче, а гледа как да плисне чуждото или да превърне мухата в слон пак да ви очерни и извлече полза.

И мълчанието в никакъв случай не е решение.

Какво трябва да обмислите и направите, вместо да изтръгнете нечии език или влезнете в открита война:

 1. Помислете преди да говорите с човека, който разпространява клюките. Това може да ги озлоби още повече – не забравяйте тяхната цел е да ви подчинят, изолират или да имат някакво предимство спрямо вас. Може щом веднъж се е случило да се повтори. В момента, в който постъпят непочтено или неуважително спрямо вас и вие присъствате там – решете въпроса и го изяснете, какво се има на предвид и каква е целта на място.
 2. Преди да говорите с началника, знайте че вече и до него може да са достигнали клюките за вас, и обективно или не, да е заел някаква страна. Но добрият мениджър ще потърси решение на проблема и няма да позволи подобна обстановка да взима връх в работна среда. Но по – добро от това няма да направите.
 3.  Ако сте допуснал грешки ги признайте – всеки греши, и разяснете от кой момент мухата е станала слон.
 4. Когато отидете на разговор с началството или другата страна не си служете с техните методи, особено ако сте съвестен човек, който никога не се е занимавал с такива неща, ще се забъркате в такава каша, че няма да знаете как да се измъкнете.
 5. Не обиждайте, стремете се да запазите хладнокръвие и да изложите аргументирано вашето лично мнение.
 6. Потърсете подкрепа от други колеги в колектива, ако има такава възможност, винаги е добре да имате някой, който да ви подкрепи.
 7. Събирайте доказателства, които може да са във ваша подкрепа – имейли, извършени от вас проекти, водете си ако трябва и записки за направеното от вас през работния ден, ако се разпространяват неверни неща свързани с начина на работа.
 8. Игнорирайте интриганта или групичката,  или пък кажете нещо позитивно за него, така хората ще видят, че вие сте позитивен човек и такива неща не ви касаят.

Най-важно, запазете спокойствие и продължавайте да си гледате работата, да изпълнявате само и единствено работните ви задължения и споделяйте колкото се може по-малко лична информация с колеги.

Покажете увереност, ако ви конфронтират неоснователно- не е нужно да си прибирате рогата, не бъде агресивни просто покажете, че държите на себе си и на работата ви, говорете с нормален тон, гледайте в очите без да обиждате, реагирайте на момента в дадената ситуация и не я загърбвайте. Покажете че сте човек, който държи на себе си, може да се справя с проблемите.

Ако позволите, тази ситуация може да се повтори многократно.

Автор:

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

9 доходоносни занаята без висше образование

Нашата култура поставя висшето образование като път към доходоносна работа и перспективна кариера. Висшето образованието е един от пътищата към успеха, но не и единственият. Защо да не бъдеш, например, учител и дърводелец, медицинска сестра и бавачка, или лекар и готвач едновременно.
Да имаш някакъв занаят и интереси извън основната професия винаги може да носи само дивиденти, защото не се знае в даден момент, накъде може да ни понесе живота, а пък и докарването на допълнителни доходи не е излишно.
Ще ви представим девет различни занаята и професии, които сами по себе си могат да се работят и самостоятелно и да носят достатъчно доходи на работещите ги като основна професия , но ако имате талант и желание може да ги работите и вие – да речем почасово в  свободното си време и да си докарвате допълнително към заплатата ви. Има достатъчно курсове и програми за обучение и учене на нови занаяти, извън професионалното такова.
1. Дърводелец
Започнете да чиракувате при някой опитен майстор. Работа там винаги има, а ако се докажете с работата си може да започнете и свой бизнес. А и хората винаги имат нужда от дребни поправки или да се сложи някой прозорец.
2. Докер
Товаренето и разтоварването на товари на кораби може да звучи монотонно, но има ползи от работата на пристанище. Не е офис работа, а е един малък Леголенд, а и може да получавате надница всеки ден.
3. Фотограф
Тук пак си е занаят. Но и да имаш талант, точен поглед, отношение с хората и да си технически грамотен. Защо приятелите ви не научат за вашия талант и не създадете собствена страница?
4.Гримьор
Обичате да гримирате? Защо не изкарате няколко курса през почивните ви дни – ще си проличи дали имате талант, а пък и нищо ново няма да ви е излишно
5. Фризьор
Научете занаята, следете новите техники. Някои хора носят таланта в себе си, защо това да не сте и вие?
6. Бавачка
Имате свободни работни часове или пък в университета този семестър ще бъде по-леко? Предимства – може да уговорите заплащане всеки ден. Нужно е да бъдеш добър комуникатор с децата и да знаеш как да с е грижиш за тях.
7. Автомонтьор
Това си е сериозна работа и бизнес  и занаят. Перспективите са наистина добри, където и да идете по света, няма да сбъркате с тази професия.
10. Готвач
Зимата в планината, лятото на морето – добрите готвачи никога не достигат, а и винаги владейки добре занаята, може да смените местоположението си и да опознаете много култури.
9. Сам съм си шеф
Имате бизнес идея, намерил сте си ниша, ами тогава действайте, влезте в дълбокото – не е нужно да имаш образование, за да постигнеш мечтите си – от собствен магазин, до продажба на коли или почистване на домове,просто следвайте страстта си.
Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Увеличение на минималната пенсия през 2017 – 180 от юли, 200 лева от октомври

143 000 пенсионери – толкова са хората, които взимат най-ниската пенсия.
Социалната пенсия за старост ще бъде вдигната до близо 121 лева.
Въпреки това, България остава страната с най-ниски пенсии в Европейския съюз.
Цел на новите промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност е необходимо да се определи по-висок минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
Предвижда се още минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 161,38 лв. на 180,00 лв. представлява увеличение с 11,5%, а увеличението от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври 2017 г. представлява увеличение с 11,1%.
Със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.
Според направените разчети всички пенсии, които след преизчисляването от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж ще останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180,00 лв. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 на около 668 000, или около 31,5% от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии.

Топ 10 на държавите с най-високи минимални заплати в ЕС през 2017. Къде ще е най-добре оценен трудът ви?

Минималната работна заплата е минимална цена на пазара на труда. Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си. Формира се непазарно (не под влиянието на търсенето и предлагането), а административно от държавата.

Минималната работна заплата в България е най-ниска сред страните от ЕС, сочи статистика на Евростат. С Румъния традиционно сме на дъното, но в последните години и те дръпнаха сравнително.От началото на годината минималното възнаграждение у нас бе повишено от 420 на 460 лева или с близо 10%, а в Румъния е 280 евро минимална заплата.
България и Румъния са и в дъното на прилагането на паритета на покупателна способност в разходите за крайно потребление на домакинствата.
Евростат отчита, че от 2008 година минималното работно възнаграждение в България се е повишило двойно (109%), като подобен е случаят във всички останали страни-членки (99% в Румъния, 80% в Словакия, 69% в Естония и т.н.) с изключение на Гърция, където има намаление от 14%. Въпреки това страната ни остава далеч от нивата на югозападната ни съседка.
В средносрочната бюджетна програма за следващите три години е предвидено запазване на сегашната минималната работна от 460 лева, а дори и срещу този размер на минимално възнаграждение има сериозни атаки от страна на работодателските организации в България.
Разликата между нас и държавата с най-високо минимално възнаграждение – Люксембург, е девет пъти.
Към 1 януари 2017-та година 22 от 28-те държави членки на ЕС имат въведената минимална заплата, като само Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат такива.

Ето и топ 10 на страните с най-високи минимални работни заплати и ако сте решили да стягате куфарите, вижте къде най- добре ще бъде заплатен трудът ви :

10. Малта – 736 евро – за малката островна държава – в периода 2008-2017 година минималната заплата е увеличавана на няколко пъти, с общо 19%.

9. Словения – 805 евро – от 2008 година досега ръстът е с близо 50%, а и наред с фактори като здравеопазване, образование, качество на живот е една от най-бързо развиващите се в Централна и Източна Европа. Може да служат само за пример.

8. Испания – 826 евро – страната с една от най-големите български общности – работи се по 40 часа седмично. Близки до нашия манталитет и много работа в сферата на туризма.

7. Великобритания – 1397 евро – отново държава с голяма българска общност – минималната почасова ставка до 7,25 паунда на час на всички заети, които са над 25 години. А „наводнението„ от българи май се случи?

6. Франция – 1480 евро – 5-часова работна седмица и 30 дни отпуск на година. Време е да научите френски?

5. Германия – 1490 евро – твърда минимална ставка в размер на 8,50 евро на час. Да се надяваме, че българите там са доволни?

4. Белгия – 1532 евро – добър стандарт на живот, голяма част от европейските институции също са съсредоточени там.

3. Холандия – 1552 евро – За 9 години холандската минимална работна заплата е увеличена с 16 на сто. Страната на лалетата е предпочитана за работа от българите в сферата на строителството и земеделието.

2. Ирландия – 1563 евро – Увеличението от 2008 година е със 101 евро. Желаещи за самолета към Дъблин?

1. Люксембург – 1999 евро – В сравнение с 2008 година, минималната работна заплата в Люксембург бележи ръст от близо 30%. Това са май аристократите на Европа по заплащане.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com
снимка: Интернет

Колко ще плащаме и получаваме – заплати, осигуровки, пенсии през 2017? Ще е постна ли пицата тази година?

„Пицата постна ли е?„ – сигурно мнозина си спомнят репликата на един бивш министър на финансите, но да видим какво са ни подготвили тази година – поне част от парчетата, важни за работещите.

Важно за работещите – ето какво ни носи новоприетият Бюджет за 2017 година.

Заплати и осигуряване:

За 2017 година с приемането на бюджета и вие очаквайте:
Увеличение на минималната работна заплата от 420 на 460 лева, което влиза в сила от 1 януари 2017 г.
За пенсиите:

Минималната пенсия се увеличава с 4 лв. от юни и става 165.25 лв., останалите ще се индексират с 2.4%. През следващата година осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за трета категория труд се увеличава с 1 процентен пункт до 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 13,8% за родените след 31 декември 1960 г.

Увеличение с 20 процентни пункта се предвижда за пенсионната вноска на служителите от системата на сигурността – до 60,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и до 55,8% за родените след 31 декември 1959 г. Тези вноски обаче се плащат от държавата и това е отразено и с корекции в законопроекта за Държавния бюджет. По план-сметката на МВР за следващата година са предвидени 108 млн. лв. по това перо.

През 2017 г. следните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

– до 5 400 лв. – 460 лв.;
– от 5 400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;
– от 6 500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
– над 7 500 лв. – 600 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв. Максималния месечен размер на осигурителния доход също остава без промяна на 2 600 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. остава 460 лв.
Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска на нивото от 2016 г. – 8 на сто, а също и максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 2600 лв. за целия период.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2017 г. ще бъде 540 лв., решиха още депутатите.
Депутатите решиха да увеличат заплатите на учителите с около 8% от началото на новата година

За здравеопазването:

През следващата 2017 г. здравната каса да плати 200 млн. лв. на личните лекари, 211.4 млн. лв. за лечение при специалисти в извънболничната помощ и 1.457 млрд. лв. за болнично лечение. За лекарства ще бъдат платени 798.5 млн. лв. От проекта отпадна текстът, с който здравната каса можеше да прекрати предварително договора си с болниците, без да чака съдебно решение по евентуален спор с клиниките. Депутатите решиха и надзорният съвет на касата да може да разпределя резерва от 341 млн. лв. за всякакви дейности, а не само за лекарства и болнична помощ.

Детски добавки и месечна помощ за отглеждане на дете:

По 37 лева месечна добавка за деца ще получават домакинствата, чийто доход на член от семейството не превишава 400 лева. Семействата с две и три деца ще получават съответно по 85 и 130 лева. Месечната помощ за отглеждане на дете с увреждания между 50 и 70% ще бъде 350 лева, а с увеличаване на степента на увреждането държавната подкрепа също ще се увеличава.

Светлана Димитрова,
rabotatatmi.com

Работа в Германия за български студенти през лятото на 2017 година чрез Агенцията по заетостта

Започва приемът на документи за лятна ваканционна заетост в Германия през 2017 г. на студенти с познания по немски език. Документите ще се приемат в бюрата по труда в градовете, в които има висши училища или клонове/филиали на висши училища.

Изискванията към кандидатите са да бъдат български граждани и студенти в български висши учебни заведения, да са на възраст между 18 и 35 години и да са редовна форма на обучение. Младежите трябва да не са последен курс на семестриално обучение, да имат добри познания по немски език (най-малко три години изучаване на немски език) и да са готови най-малко два месеца да работят в Германия.

Предложенията за работа са в сферата на селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството (сервитьори, камериерки, бармани, помощен персонал в кухня, общи работници), фирми за почистване на помещения и индустриални обекти, вериги за бързо хранене, както и германските пощи.

Студентите, желаещи да се възползват от възможността да работят в Германия през следващото лято, трябва да подадат заявление в свободен текст на български език до 23 януари 2017 г. Мястото на подаване е бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение, в което се обучават.

В заявлението си кандидатстващите трябва да декларират, че са изучавали немски език най-малко 3 /три/ години, тъй като, както и през изминалите две години, те няма да полагат езиков изпит. Трябва да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция (задължително се посочват точните начална и крайна дата), а също така да посочат, че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите трябва да предоставят и уверение от висшето училище, че са редовни студенти и не са последен курс на обучение.

Документите на поименно избраните за ваканционна заетост студенти ще бъдат подадени от германските работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон.

Подробна информация желаещите да кандидатстват могат да получат в Информационния център на Агенция по заетостта на тел. 02/980 87 19 или в бюрата по труда по местонахождение на висшето училище.

Информация и контакти търсете : Агенция по заетостта
снимка : Интернет