Етично поведение на работното място – решение на проблемите на работещите българи. Съвети – накратко


Етичните норми на работното място са нещо, което е от значение за много хора. В голяма част от живота си, почти всеки човек участва в една или повече работни среди и е нужен да се съобразява с изградените протоколи и етични норми, установени на даденото работно място. Ръководителите на всеки бизнес и корпорация, са абсолютно задължени да изградят правила и ръководства, по които да протича работата и взаимоотношенията на работното място и да съблюдават за тяхното спазване.
Корпоративният етичен протокол може да бъде писан или неписан. Възможно е той да се пренася от уста на уста от всички служители и ръководители и всеки новодошъл да се запознава с него чрез разговаряне с колегите си.
Неетичното поведение на работното място може да доведе до сериозни последствия, ако не се вземат мерки навреме. Едно от тях е създаването на нагнетена работна обстановка, заради която и служителите, и бизнесът ще пострадат.
Добре знаем, че никой не е перфектен и не може да спазваме винаги всички изисквания. Нищо не ни пречи обаче да опитаме. Така ще направим времето на работното място малко по-приятно.
Ето нашите съвети за нещата, които трябва да спазваме в държанието си на работното място:
1.Не забравяйте да сте толерантни! Това е качество, което хората днес все повече не притежават. В работната среда, когато сте заобиколени от колегите, няма начин да не се срещат различни мнения и разногласия, но ако всеки проявява капка толерантност и се съобразява с желанията на околните, конфликтите и лошото настроение ще са сведени до минимум.

2.Показвайте уважение към всички, дори към хората, с които не сте съгласни и не се разбирате никога.Не се отнасяйте с пренебрежение към хората. Освен шефа и равнопоставените ви колеги, уважение заслужават и тези, които са по-долу в професионалната йерархия от вас.

3. Проявявайте възпитание, дори чрез прости фрази като „моля” или „благодаря”.

4.Уважавайте идеите и опита на другите като ги приканвате да споделят мнението си и да участват в решаването на проблеми.Не се правете на компетентни по всички въпроси. Има хора, които смятат, че знаят най-добре как се работи правилно, как трябва да се извърши тази задача, как се борави с копирната машина, дори кой е най-добрият ресторант наблизо, най-правилният начин да се обличаме и т.н. Според японците мълчанието е признак на мъдрост, а прекаленото бъбрене – на глупост

5. Опознайте наново колегите си. Можете да подобрите контактите си в работата и да постигнете много повече, ако искате мнението на другите. В случаите, когато помолите някого за мнението му и то Ви постави в отбранителна позиция, то поискайте мнението в неформална среда, когато не се чувствате заплаха. Някои хора по-трудно понасят критика от други и, ако сте от тях, това може само да ви навреди. Все пак безгрешни и идеални хора няма, затова свикнете с мисълта, че вие също сте един от тях. Ако някой не е харесал как сте свършили нещо или не е съгласен с вас, не означава, че той ви е враг. Просто е откровен, което само може да ви радва и вместо да го нападате и да си милите, че се заяжда, помислете няма ли право. Приемането на чуждото мнение е огромен плюс в бизнес поведението.

6. За да успеете да осъществите близък, но професионален контакт с колегите си, може да планирате малки индивидуални, неформални срещи с всеки по отделно, за да коментирате теми от работата. Тези малки „съвещания” могат да се състоят на неутрална територия, например в кафене.Може да организирате социално събиране – вечеря, обяд, парти на фирмата, където всички ще могат да коментират личните си интереси, а не само темите, свързани с офиса.

7. Ако колегите Ви искат да говорят за личните си проблеми, когато ги заговорите, ще трябва да ги изслушате. Трябва обаче доста сериозно да внимавате с мненията, които давате и с това да не взимате голямо участие в решаването им, защото рискувате да станете страна в проблем, който не Ви касае пряко.Не прекалявайте с разказите за личните си проблеми.Човек не е машина и е невъзможно личните проблеми да не ни се отразят на работата. Само че се опитвайте, колкото се може по-малко да ги разпространявате сред колегите. По-добре да не отидете един ден на работа, отколкото да не може да се разговаря с вас или да изпаднете в емоционална криза. Останалите може да ви съжалят, но няма да оправдаят факта, че им пречите да работите или спекулирате с проблемите си пред шефа. Не говорете на много висок тон. Дори да сте по природа емоционална и експресивна личност, оставете високоговорителя си вкъщи. На някои хора им е нужна тишина, за да работят и ако не спират да чуват гласа ви да се извисява, може да се подразнят и да стигнете до конфликт.

8. Ако във фирмата има спор, трябва да се постараете да го разрешите още щом видите, че се заражда. Понякога е по-добре да се отдалечите от спора за няколко часа и да подберете спокойно думите си, за да изгладите проблема. Не бива да оставяте нещата да се оправят от само себе си. Търсете винаги изясняването на принципно и възможно най-обективно ниво на възникналия спор или проблем.

Трябва да задавате въпроси от типа на: „Помогнете ми да разбера какво всъщност казвате”; „Обяснете ми малко по-подробно за …”. Това може да Ви осигури по-голям баланс в самата дискусия и ще помогне да поддържате отворена комуникацията.

9. На всяка цена избягвайте да говорите лошо за когото и да било, въпреки че на моменти атмосферата изглежда доста приятелска и може да се допусне споделянето на негативно мнение за някого. Всъщност това би подронило собствената Ви репутация и авторитет.

Изкуственото сближаване с колегите, твърде личните въпроси, угодничеството не са за предпочитане на работното място. На някой може да му се стори симпатично, но като цяло хората се водят от правилото, че на работа човек работи. Особено шефовете. Оставете сближаването с колегите да стане естествено и според взаимни симпатии, а не да насилвате нещата и накрая вместо да се харесвате на всички, да не се харесвате на никого.

Ето и едно добро решение – Етичен кодекс. Защо е нужен етичен кодекс във фирмата?
Кодексът е стандарт за добра практика и средство, което унифицира културата на общуването между ръководители, сътрудници, клиенти и бизнес-партньори. Това несъмнено е важна предпоставка за ефективността от съвместната трудова дейност и за формиране на висок имидж на фирмата в обществото, сред клиентите и бизнес-партньорите.За разлика от Правилника за вътрешния трудов ред, който регламентира базисно служебно поведение, Етичният кодекс регулира и формира отношения, ценности, нагласи, култура.

Бъдете изискващи както както към себе си, така и към другите. Напомнете и на Вашите колеги правилата за етично общуване представени на кратко, за да създадете една по-благоприятна работна среда.

rabotatami.com,
Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай