Как да се предпазим от трафик с цел трудова експлоатация


Съвети как сам да се предпазя:
1. Да проуча внимателно фирмата/лицето, при когото отивам, като се свържа с институции, неправителствени организации, полиция, интернет, приятели или познати.
2. Преди да замина трябва да се погрижа роднини и приятели да имат:
моя снимка и копие на паспорта ми;
телефона и адреса ми в чужбина;
телефона и адреса на човекът/организацията/работодателя/университета, където отивам;
координатите на посолството/консулството в страната, където отивам;
копие от договора ми за работа.
3. Преди да замина е препоръчително да съгласувам с роднини и приятели сигнал/фраза/изречение, който ще бъде за спешни случаи, когато съм в беда.
4. Когато се съглася да работа в чужбина трябва задължително да подпиша предварително договор, в който да е указано:
кой е работодателят ми;
къде точно ще работя;
условия на работа/плащане/живеене;
срока на договора.
5. Преди да замина да се обадя на посолството в България на страната, в която отивам и да попитам за актуални данни за условията на пребиваване на чужденци и работа
там.
6. Да взема със себе си задължително координатите на българското посолство/консулство в страната, в която отивам. Да го пазя на скрито място и да знам,
че когато се чувствам застрашен/а мога винаги да се свържа с тях.
7. Ако, за да отида в дадена страна ми е необходима виза, то тя винаги има определен срок. Трябва да проверя този срок и да знам, че ако той изтече докато все още съм в
чужбина може да имам неприятности.

8. Полезно е да знам основни фрази на езика на страната, в която отивам.
9. В никакъв случай не трябва да давам на никого документите си!
10. Ако се почувствам по някакъв начин застрашен/а в страната, в която се намирам в
момента, непременно трябва да се свържа с:
българското посолство/консулство;
местната полиция;
местни, български или международни неправителствени организации;
роднини, приятели и познати.
11. Ако нямам достъп до телефон трябва да помоля непознати хора да ми окажат съдействие/да се обадят по телефона или да оставят съобщение в най-близкото
полицейско управление. Трябва да дам по възможност личните си данни (име, от къде съм) и къде се намирам, от какво съм заплашен/а, за да могат властите да бъдат
максимално улеснени.
Как да помогна на приятел в беда?
Ако имате съмнение, че Ваш приятел е попаднал в беда, независимо дали той е извън границите на страната или не, незабавно се свържете с полицията, неправителствени организации, роднини, приятели и познати, които могат да окажат съдействие.
Поговорете с Вашият приятел, опитайте се да получите повече информация, вдъхнете му доверие, нека разбере, че сте на негова страна, защото в много от случаите, жертвите на трафика на хора са заплашвани да не говорят какво се случва с тях, объркани са, обзети за от множество страхове, чувстват се виновни за случилото им се, обзети са от гняв, чувстват се предадени, нямат доверие на никого, отчаяни са. Това са само част от емоциите, които жертвите могат да изпитват в момента. Вие трябва да проявите търпение и разбиране, ако наистина искате да помогнете.
В страницата на Националната комисия на борба с трафика на хора са дадени контакти, може да подадете сигнал и да разберете повече за трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Национална комисия за борба с трафика на хора:
http://www.antitraffic.government.bg
гр. София, тел. +359 2 807 80 50

(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.);
e-mail: office@antitraffic.government.bg.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гореща телефонна линия – 0700 17 670.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай