Как да възстановите здравните си права в България при завръщане от чужбина ?


Българските граждани, които живеят в чужбина, могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в България за минали периоди, както и да възстановят здравноосигурителните си права при завръщане в страната.

!!!Нека преди да продължите да четете, да имате предвид следното – ако сте с двойно гражданаство( каквото вече имат голяма част от сънародниците ни установили се в чужбина) и не живеете постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежите на задължително здравно осигуряване в България.
Следва да подадете декларация по чл.40, б.„В„ от ЗЗО пред офис на НАП по постоянен адрес у нас, като освен лично, може и по пощата с обратна разписка или пълномощник. Когато се изпраща с писмо е важно формулярът да е с т.нар. мокър, собственоръчен подпис, а не сканиран или ксерокопиран.

Да направим и разграничение между българите, пребивавали в страни извън ЕС и в страни от ЕС:

І. За българите, пребивавали в страна извън ЕС:

!!!Какви документи е нужно да се подадете пред НАП , ако сте пребивавали в страни извън ЕС?

1) Заявление за завръщане в страната;

2) Документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година – копие от задграничен паспорт; удостоверение от областна дирекция на полицията; документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български, както и други.
Може да се обърнете към приходната агенция за още подробности относно необходимите документи преди да си тръгнете към България.

След като подадете заявлението – може по ваша преценка да изберете една от двете възможности, които са предвидени в чл.40, б.„А„ЗЗО:

1) Автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигурявате за здраве в България;

2) Ако искате веднага да възстановят своите здравноосигурителни права, то трябва да платите еднократно сума равна на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица към момента на внасяне на вноските. Преди да се преведат парите по сметка на НАП , трябва да се подаде еднократно декларация – образец 9, в която се посочва, че средствата са за възстановяване на права от завръщащите се с еднократна вноска.

ІІ. За българите, пребивавали в ЕС:

!!! Какво следва да знаят българите, които живеят в страна-членка на ЕС?

След приемането на България в Европейския съюз в сила влизат и системите за координация на здравното осигуряване в отделните страни, което дава възможност да се дължат суми само в едната държава. Разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК.
За да се удостоверят тези обстоятелства пред НАП се представя формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в която пребивавате към момента, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.
! Тези формуляри могат да бъдат изискани служебно, ако сте забравили да вземете такъв документ от страната, в която сте пребивавали, но вие направете всичко възможно да се снабдите с необходимата ви документация преди де си тръгнете, защото ще отнеме време.

За да ползвате услугите на Информационния център на НАП от чужбина- наберете номер 00359 2 9859 6801. Запитвания могат да се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg . В България – тел.: 0700 18 700 – за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
Още информация: nap.bg, noi.bg

Светлана Димитрова,
rabotatami.com
снимка: Интернет

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай