Можем ли да използваме българския език, когато имаме искания към институциите на ЕС по социални въпроси ?


Българите учат чужди езици повече от другите в ЕС, но научават по-малко, твърди Евростат и поставя България на предпоследно място по владеене на чужди езици.
Да учиш чужд език в никакъв случай не представлява каприз и не е нещо излишно. Това е необходимост и задължително изискване почти за всичко – бизнес, командировка или за комфорт при пътуване в чужбина, за развитие и самоусъвършенстване.
Където и да работите, пребивавате или имате престой в чужда държава, чуждите езици могат да представляват проблем, особено що се отнася до сложни термини в областта на социалната сигурност. Непознаването на даден чужд език може лесно да стане причина за неправилно разбиране и следователно може да представлява пречка при подаването на искане за обезщетения, спазването на сроковете и подаването на жалби.
24-те официални езика на институциите на Европейския съюз са български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски. Официалният статус на българския език означава, че цялото законодателство и разписаните документите с важно политическо значение на Европейския съюз вече ще се публикуват и на български език. Гражданите на ЕС имат право да се обръщат към европейските институции на който и да е от тези езици и да получават отговор на същия език. Регламентите и другите законодателни документи на ЕС се публикуват на всеки от тези езици, с изключение на ирландски (в момента на ирландски се превеждат само регламентите, които се приемат и от Съвета на ЕС, и от Европейския парламент.
Исканията и документите, които представяте на институциите или съдилищата на друга държава-членка, не могат да бъдат отхвърлени на основанието, че не са изготвени на официалния език на тази държава. С други думи, винаги можете да представите вашите искания, писмени документи и удостоверения на родния си език (ако е сред официалните езици на ЕС), когато счетете това занеобходимо или целесъобразно. Разбира се, това може да забави решението по конкретното ви искане, но в много случаи ще ви помогне да се изразите ясно и да бъдат избегнати недоразумения.
Когато се сблъскате с чуждестранни законови и подзаконови разпоредби в областта на социалната сигурност, сложни документи и непознати термини, не трябва да се колебаете да се обърнете за помощ и информация към компетентната институция на мястото, където работите, пребивавате или имате престой. По правило тези институции имат готовност да ви предоставят насоки дори и при сложни случаи.
Понякога може да е уместно да се консултирате със специализиран орган за връзка, който има конкретен опит в решаването на трансгранични въпроси в областта на социалната сигурност.
Ако се съмнявате дали информация, предоставена от национална институция, е правилна и съответства на разпоредбите относно координацията, най-напред следва да се обърнете към въпросната институция, за да може тя да я провери отново. Това също така се отнася за официалните решения относно правото на обезщетения. Не забравяйте обаче крайните срокове за официални обжалвания.
Адресите на съответните институции, които се занимават с координация на социалната сигурност във всяка държава-членка, могат да бъдат намере-
ни на адрес: http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=bg

Знайте правата си с нас!

rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай