Подготовка, която трябва да направите преди да отпътувате в чужбина


1.Общи правила:

– поискайте от работодателя да Ви изпрати договор за работа/ копие от него;

– проверете дали в договора са регламентирани условията на труд, възнаграждението, отпуски, здравно и социално осигуряване, пътни и квартирни разходи и други условия, които имат значение за Вас.

– проучете законодателството на приемащата страна възможно най-подробно, защото Вие и работодателят при изпълнение на договора сте подчинени на това законодателство;

– при неспазване на договора и на трудовото законодателство от страна на работодателя може да заведете дело по процедурите на приемащата държава; потърсете съдействие от българския консулски служител в съответната страна.

Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните обичаи и закони – по време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция, като непознаването на законите не Ви оправдава;

2.Преди да отпътувате:

– запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в приемащата държава;

– прочетете специфичните изисквания за влизане в съответната държава от Интернет страницата на Министерството на външните работи www.mfa.government.bg;

– направете здравна застраховка до момента, в който ще имате право на достъп до медицински грижи в приемащата държава като осигурен/а по нейното законодателство в резултат от направени вноски там;

вземете достатъчно средства както за обратен билет, така и за издръжка през първия месец от Вашето пребиваване – не винаги можете да получите аванс през този месец;

поинтересувайте се за адреси и телефони на следните служби в държавата, в която отивате: близки болнични заведения; полиция; инспекции по труда; специфични ведомства, свързани с професията, която ще упражнявате, с цел защита на Вашите интереси при необходимост.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай