Правата ви като пациент и здравноосигурен в България – профилактични прегледи, безплатни услуги, лекарства, такси, информирано съгласие. Към кого да се обърнем при нарушение на здравните ни правата?


Колко пъти се възползвахте от правото си да посетите лекар и зъболекар за профилактични прегледи ? Знаете ли какви безплатни медицински услуги и лекарства може да ползвате и какво да правите, ако бъдат нарушени вашите права?
Ето и някои от основните ви права, които ви се полагат като здравноосигурени лица и пациенти.

Какви профилактични прегледи следва да ни се извършват?

Повече от половината от здравноосигурените българи не се възползват от безплатните профилактични прегледи. Това разбира се е индивидуално решение и отговорност на всеки към собственото му здраве. Има и санкция за това, но тя не се налага. Ваша е отговорността да взимате мерки на време и да обръщате внимание на здравето си – колкото по-рано направите това, толкова по-добре. Предвидено е възрастово разделение в зависимост от задължителните профилактични прегледи, които следва да бъдат направени.

За деца – до навършването на 18 години :

Избраният от родителите личен лекар ( общопрактикуващ или педиатър) за бебето им го посещава два пъти у дома до 28-ия ден от раждането. А до навършването на една годинка – всеки месец следи теглото, ръста и прави оценка на психическото развитие на детето.

От първата до седмата година се следи физическото и психическото развитие, един път се изследва зрителната острота, един път – кръвта (на 3-годишна възраст). Пак в този период се прави тест за чревни паразити.
От 7 до 18 г. – един път годишно се измерват ръстът, теглото, гръдната обиколка и артериалното налягане, прави се оценка на физическото развитие, на зрителната острота и цветоусещането, проследява се за отклонения в опорно-двигателната система, изследва се урината за протеин с тест лента в кабинета на лекаря.

За възрастни над 18 години :

Годишният преглед за осигурените от 18 до 30 г. предвижда изчисляване на индекса на телесната маса, оценява се психичният статус, зрителната острота, измерва се кръвното налягане, прави се електрокардиограма, изследва се урината, на гладно се определя кръвната захар, ако има наличие на рисковите фактори: хипертония, затлъстяване, наследствена предразположеност към диабет и т.н.
Ако сте между 30 и 45-годишни, веднъж на 5 г. се прави пълна кръвна картина. Всяка година на българките над 30 г. се извършва мануално изследване на млечните жлези. Веднъж на 5 години за мъжете над 40 г. се назначава изследване на холестерола и триглицеридите.

На българите в тази възрастова група веднъж на 5 г. се прави пълна кръвна картина, пак веднъж на 5 г. (при мъжете над 46 г. и при жените над 50 г.) се изследват холестеролът и триглицеридите.

Веднъж на 2 години на мъжете навършили 50, се изследва т.нар. простатно-специфичен антиген (PSA), а на жените (от 50 до 69 г.) се прави мамография. Ако в хода на годината на осигурените са им направени всички тези изследвания по друг повод – те не трябва да се правят повторно.

Ако сте над 65 г., всяка година личният лекар трябва да ви назначи изследване на пълната кръвна картина, а един път на 5 г. – на холестерола и триглицеридите.
Ако сте със сърдечно-съдово заболяване, с диабет или сте в рискова група за развитието на онкологично заболяване, независимо на колко години сте, ви се полагат много повече безплатни изследвания . Вижте повече за това на сайта на НЗОК.

Какво ще стане, ако не имунизираме децата си ?

Имунизациите, включени в Имунизационния календар са задължителни и се извършват само от личния лекар. На санкция подлежат родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации за децата си.
Каква е таксата, която следва да се заплати при посещение при личния лекар и кои са освободени ?

За всяко посещение при личния лекар, лекаря от специализирана извънболнична медицинска помощ или лекаря по дентална медицина здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната. От нея са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор, децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност и други.

Какви са правата ни при зъболекаря и от какво ползваме безплатно?

Хората с непрекъснати осигуровки могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, сключил договор с НЗОК. За всяка от дейностите, заплащани от НЗОК напълно или частично, човек може да избере един и същ, или различен зъболекар.
За всяко посещение при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната. Не заплащат потребителска такса категориите лица по чл. 37 ал.3 от Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) и пациентите със заболявания, включени в НРД.

Децата и младежите до 18 години имат право на обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус, изготвяне на амбулаторен лист и четири лечебни дейности. Здравноосигурените лица над 18 години имат право на обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и две лечебни дейности.

По всяко време на денонощието ли е на разположение личния лекар?

Общопрактикуващите лекари трябва да осигуряват постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица.

От 01.01.2011 г. за първи път е въведена възможността определени видове лечебни заведения да разкриват дежурни кабинети – това са груповите практики за първична медицинска помощ, груповите практики за специализирана медицинска помощ, медицинските центрове, медико-денталените центрове и диагностично-консултативните центрове.
Всеки пациент, който почувства здравословно неразположение, трябва да посети личния си лекар, а ако състоянието му е тежко, може да потърси директно Спешна помощ.

Какви лекарства могат да ни бъдат предписани ?

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща и критериите, по които се отпускат лекарствените продукти са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика Лекарства .
Министерство на здравеопазването осигурява медикаменти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Те са за лечение на злокачествени заболявания, инфекциозни заболявания и за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение.
Тези лекарства се предписват от лекари, които притежават специалност по профила на заболяването и работят в болница или диспансер. За целта преди това пациентът е необходимо да получи направление от личния си лекар за преглед от специалист. Не се дължи потребителска такса както за получаване на направление, така и за посещението при лекаря-специалист.

Ако искате да смените личния си лекар, какво следва да направите?

Смяната на личния лекар може да се осъществи два пъти през годината за хората от един здравен район (община). Това е периодът от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Временен избор на личен лекар – когато отидете да живеете в друго населено място за период от 1 до 5 месеца в рамките на една календарна година– изискват се здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус.

За какво трябва да бъдем уведомени при започване на лечението?

Задължително изисквайте информация за лечението и лекарствата, които ще ви бъдат назначени – алтернативите, целите и евентуални рискове. Лекарят трябва да ви предостави тази информация на разбираем език. При хирургични интервенции и други медицински дейности, които водят до повишен риск, трябва да дадете своето информирано съгласие в писмен вид и да удостоверено с подписа . Ако животът ви е застрашен, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение, независимо от волята ви.

При постъпването ми в болница имате право да избера екип или лекар, които да осъществи конкретна медицинска дейност или интервенция. Трябва да попълните и подпишете заявление.
Болниците сами определят цената за избор на екип, но тя не може да е по-висока от 900 лв.

При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи. Цел на палиативните медицински грижи е поддържане качеството на живот чрез намаляване или премахване на някои непосредствени прояви на болестта, както и на неблагоприятните психологични и социални ефекти, свързани с нея. Палиативните медицински грижи включват:медицинско наблюдение; здравни грижи, насочени към обгрижване на пациента, премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта; морална подкрепа на пациента и неговите близки.

Имате и право: да приемете или да откажете посещения; да ползвате услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител; да продължите образованието си и да имате достъп до занимания, отговарящи на социалните, религиозни и културни потребности.

Какво да направим, ако са нарушени правата ни?

При нарушаване на правата на здравноосигурен, подайте сигнал до директора на съответната РЗОК или до НЗК, като в случаите на неправомерно взети суми приложите копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение. При допълнителни въпроси – може да обърнете към НЗОК на телефонния номер за въпроси от гражданите 0800 14 800.

Може да се обърнете и към пациентски организации или към юрист – специалист, който да ви помогне при защита на вашите права. Тази статия само очертава една част от здравните ви права . Може да намерите и повече подробности в сайтовете посочени долу :

http://www.mh.government.bg/bg/ -Министерство на здравеопазването
http://www.nhif.bg/web/guest – НЗОК

rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай