Преди да заминете да работите в чужбина – трябва да знаете


Проучете добре агенцията – посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта.

За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя.

Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог. В повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв предтекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи, че ще ги обявят пред полицията за нелегално пребиваващи и нелегално работещи.

Посъветвайте се с Националната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина.
Намерете контакти на организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата.

Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда,незабавно се свържете с тях или с полицията там – вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.
Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи и към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане.
Не трябва да бъдат подценявани и изключително привлекателни предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели – подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в неприятна ситуация извън страната – без работа, без документи, задлъжнял, в условия на живот, близки до робските, и без средства да се върне в страната.
Когато българските граждани работят в чужбина, независимо дали става дума за държава – членка на ЕС, или не, те трябва да се съобразяват с националното законодателство на съответната държава и/или условията и реда, регламентирани с международен договор за обмен на работна сила, по който България е страна.
Могат да бъдат използвани и възможностите, които предлага мрежата EURES („Европейски услуги по заетостта“). Тя дава информация относно свободните места и молбите за работа, състоянието и тенденциите на пазара на труда, както и данни за условията на живот и работа в страните – членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария: http://www.eures.europa.eu.
Ако попаднете на фалшива обява за работа, както и за всякакви други нарушения на трудовото и осигурителното законодателство, трябва да подадете сигнал в Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към Министерството на труда и социалната политика.
Горещата телефонна линия е 0700 17 670. Сигнализирайте и МВР. Ако смятате, че личните данни, които сте подали при кандидатстване, може да бъдат използвани нерегламентирано, обърнете се и към Комисията за защита на личните данни

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай