Работа във Великобритания – трябва да знаем. Съвети, право, полезна информация


През последните години много български граждани се преместиха във Великобритания, като мнозинството от тях намериха работа .Считано от 01.01.2014г. не се изисква разрешение за работа и карта за достъп за работа на български гражданин в Обединеното Кралство. Като цяло стандартът на живот е висок, по-евтин е животът в Северна Англия, в сравнение с този в Южна. Основно нашите сънародници работят в строителството, селското стопанство, като помощен персонал, но не са и рядкост и тези, които работят високо квалифицирана работа. Голям е и процентът на завършилите образованието си в кралството, които остават да работят там. Като основен проблем на нашите сънародници се посочва ниско заплащане, неспазване на трудовите права и дискриминация на работното място.
Преди да тръгнете да работите във Великобритания е добре да обърнете внимание на английския език – има много възможности за курсове, както и хиляди страници за самообучение в интернет. Ако търсите високо квалифицирана или добре платена работа, отличното владеене на английски език ще бъде изискване за повечето позиции. При пристигането си в Англия трябва да сте наясно, какво ви е необходимо, за да започнете работа и да имате предвид, че законодателството на Острова се различава значително от това у нас. За това винаги търсете информация по въпросите, които ви вълнуват от достоверни източници. Липсата на информация и комуникация може да създаде сериозни проблеми на имигрантите и започването на работа в Англия.
При пристигане имигрантите трябва да уредят най-важните документи, които ще са им необходими за пребиваването и започването на работа в Англия.
За да работят в Обединеното кралство гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната, които се правят, както за наети лица, така и за самонаети лица. Той служи и за осигуряване на достъп до определени права и услуги. Регистрацията за получаване на Национален осигурителен номер в Обединеното кралство е безплатна процедура, която всеки български гражданин може самостоятелно да изпълни при търсене и започване на работа.
За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят (National Insurance Number interview) в най-близкото бюро по труда (JobCentrePlus).
Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи. Допълнителна информация преди кандидатстване за ползване на определени права, за получаване на актуални варианти на съответните формуляри, на процедури и други указания можете да потърсите на интернет страница:https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
Желаещите да извършват дейност като самонаети имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство. Към момента на явяване на интервюто за получаване на Национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че вече извършват ефективна дейност като самонает (вкл. чрез представяне на договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален осигурителен номер, гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки.- http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/
Ако ви интересува сферата на строителството, трябва да си извадите CSCS карта(за безопасност на строителните обекти). Нужно е да преминете тест, на който трябва да отговорите вярно на 90% от въпросите.
Веднъж издаден, Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение и други).
Търсещите работа граждани никога не трябва да подписват договори и други документи, за съдържанието на които не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация и арбитраж (ACAS), Citizens Advice Bureau и други.
В националните и регионални вестници и специализирани сайтове може да намерите много обяви за работа, потърсете и за възможностите, които дават и социалните мрежи.Информация за свободните работни места, обявявани в обществената служба по заетостта Jobcentre Plus (по аналогия на българската Агенцията по заетостта чрез „бюрата по труда“), могат да бъдат намерени на интернет страницата на правителството:http://jobseekers.direct.gov.uk , и http://www.jobbydoo.co.uk – обобщава всекидневно информация от множество източници, публикуващи информация за свободни работни места,http://www.reed.co.uk/ , http://www.totaljobs.com/ ,http://www.jobs.nhs.uk/ – специализиран в областта на Националната здравна служба (NHS), http://www.tes.co.uk/jobsHub.aspx – специализиран в областта на образованието
http://www.monster.co.uk/,http://www.jobsite.co.uk/ ,http://www.fish4.co.uk/jobs/
Законното съществуване на потенциален работодател и предметът на дейност на фирмата може да се провери безплатно в интернет на адрес: http://companieshouse.gov.uk/, раздел „Company Information“.
Наетите граждани имат защита и определени права съгласно британското законодателство, като заплащане най-малко в размер на минималната работна заплата за проверка на актуалния размер – https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates.
При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има. В рамките на процедурата следва да се:
? изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор;
? осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването;
? обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.

Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта, като от м. април 2014 г. преди това следва да се проведе процедура по ранно помирение.
Министерството на труда и пенсиите (DWP) отговаря за изплащането на повечето социални обезщетения. Агенция „Приходи и митници“ отговаря за събирането на вноските и отчитането им в индивидуалните досиета на лицата, сасно и за плащанията на данъчни кредити за семейства с деца и работещи с ниски доходи.
Трябва да плащате данъци и национални осигуровки, когато доходът Ви в Обединеното кралство достигне определено ниво. Това се урежда чрез Вашия работодател и обикновено се приспада от заплатата Ви.
Самонаетите лица плащат национални осигуровки клас 2 от момента на регистрацията си като самонаети лица. След приключване на финансовата година, ако приходите им надхвърлят определени граници, заплащат и национални осигуровки клас 4.
Осигуреното лице може по всяко време да избира зъболекар или очен лекар, който има договор с националната здравна система.
За пребиваване за кратък период във Великобритания (няколко месеца), препоръчително е да вземете със себе си документи, които са от необходимост на повечето хора: Лична карта или паспорт, шофьорска книжка, Европейска медицинска карта. Ако имате някакви специфични заболявания може да си вземете епикризи в случай, че се наложи да потърсите лекар по спешност.

За още информация относно защита на трудовите права влезте в секцията „ Европейско законодателство„ и прочетете материала за „Нарушение на трудовите права в Англия. Проблеми на работното място в Англия. Информация, съвети, съдействие, важни адреси„.

rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай