Сезонна работа в чужбина- рискове. Как да се предпазим от измами


През лятото много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Сезонната работа има също в секторите горско стопанство и услуги. Немалка част от работната ръка, на която доскоро хотелиерите ни разчитаха, заминава за чужбина.
Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати не са за подценяване. С падането на всички ограничения на трудовите пазари за българи в ЕС от 1 януари 2014 г. измамите с предложения за осигуряване на работа зад граница не намаляват.

Желаещите за работа в чужбина да са предпазливи, особено когато става дума за сезонна работа. Рисковите фактори в подобна ситуация са много – отивайки, често нямате предварително подсигурени условия на живот, несигурността по отношение на добива и доходите, могат да поставят много българи в безизходица и без средства да се приберат в България.
Все повече фирми в по-малките градове в България наемат хора на работа, като обещават да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната.
Напоследък се налага схемата с пускане на обяви за работа в съществуващи компании, но с имейли, които имат незначителна промяна от оригиналните. Тези обяви се появяват обикновено в специализирани сайтове за търсене на работа. Предложенията са примамливи с добра заплата и за високи постове, заедно с искане за плащане на суми за обработка на документи. Обикновено кандидатите получават бързо одобрение, без изискване за личен контакт, какъвто е задължителен при наемане на кадри за мениджърски позиции. Все по-често се използвал и вариант с командироване на работници и служители. При тази схема посредниците се обявяват за представители на наши и чужди фирми, които са ги упълномощили да им осигуряват персонал. Така се заобикаля изискването за осигуряване на лиценз от Агенцията по заетостта и за регистрация на договор с чужд работодател. От кандидатите се събират такси за обработка на документи, за осигуряване на т.нар. формуляр А1, който се издава безплатно от НАП при искане от работодателя при командироване в чужбина за срок над 30 дни. Често на командированите се плащат възнаграждения под минималните за приемащата държава, което е нарушение на Кодекса на труда.
Сред зачестилите случаи на трафик с цел трудова експлоатация през последните 2 години най-много хора са станали жертва на тази схема с обещания за добре платена работа в Германия, Белгия и Чехия. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8-часов работен ден и почивни дни.
Условията на предложенията за работа обаче много често се разминават с действителността, когато хората стигнат на новото си работно място. Оказват се принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащане или минимално спрямо обещаното. В повечето случаи работодателите вземат документите им за самоличност под някакъв претекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи, че ще ги обявят пред полицията за нелегално пребиваващи и незаконно работещи.

Друг начин на трудова експлоатация е на работниците да им се дава малка сума от изработеното от тях, като им се обещава издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и през следващата седмица или следващия месец и така работодателят става „длъжник” на работника с хиляди евро и той не може си тръгне, без да ги получи.
Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи и към обяви, разлепени на улицата, в които фигурират единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. Не трябва да бъдат подценявани и изключително привлекателни предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели. Подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в неприятна ситуация извън страната – без работа, без документи, задлъжнял, в условия на живот, близки до робските, и без средства да се върне в страната, от която идва.
Проучете добре агенцията посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта.

За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език или език, който разбирате, както и на официалния език на страната на работодателя.
Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог.
Посъветвайте се с Националната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина.

Вземете с вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там . rabotatami.com,

Св. Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай