Смяна на личния лекар – процедура. По електронен път и извън сроковете


Смяната на личния лекар може да се осъществи два пъти през годината за хората от един здравен район (община). Това е периодът от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За смяната не се изисква да се отпишете от листата на досегашния ви личен лекар. Отписването, както и включването в листата на новоизбрания лекар, става по служебен път в съответната Районна здравноосигурителна каса.

За смяна на личен лекар е необходимо да бъде попълнена регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. В нея здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни.
Този документ може да изтеглите от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от секция „Вие питате”.

С регистрационната форма отивате при новоизбрания си лекар и представяте здравноосигурителна книжка, лична карта, документ за актуален здравноосигурителен статус ( от офисите на Националната агенция за приходите или може да се свали от сайта на НАП).

!!! Може да разпитате и за подробности в кабинета на избрания от вас лекар, ако сте нов в съответното населено място.
Задължително вижте и сайта на НЗОК – http://www.nhif.bg/, секция „ Електронни услуги„за лекарите със сключен договор със здравната каса.Новоизбраното лечебно заведение изисква извлечение от здравното досие от предишния личен лекар, който се задължава да изготви и представи документацията на новоизбрания лекар в срок от един месец от датата на постъпване на искането.Когато не сте посещавал лекаря си, ви се издава служебна бележка, която удостоверява липсата на здравно досие.

От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор. Същите данни се нанасят и в здравноосигурителната книжка на пациента.

Смяна на личния лекар по електронен път:

За целта трябва да влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню „Избор на личен лекар“, откъдето да осъществите избора си чрез регистрационната форма за избор.

Регистрационната форма за избор, подавана по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.
Всеки път, когато осъществите правото си на избор, ще получавате съобщение на посочен e-mail адрес или SMS на посочен телефон.

Смяна на личния лекар извън сроковете:

Ако здравноосигуреното лице желае да смени своя личен лекар по някаква причина (неодобрение, възникнал конфликт или други изключителни обстоятелства), той би могъл да потърси съдействие в РЗОК, като подаде заявление/молба до директора на РЗОК, в което подробно да изложи мотивите за смяната. При всички случаи трябва да изчака решението от страна на директора на РЗОК, в която е подал молба за смяната.

Смяна на личен лекар извън нормативно определените срокове през м.юни и м.декември се прави при промяна на адреса по местоживеене/настоящия адрес (на територията на различни РЗОК). Когато районната здравноосигурителна каса е една и съща, не е възможно да бъде направен нов избор (ако лицето се премести от един квартал в друг на един и същи град).

Светлана Димитрова,
rabotatami.com
снимка: Интервнет

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай