В какво се състои подготовката за получаване на виза за САЩ


Визите за САЩ, които се издават от консулския отдел на съответното посолство са много разнообразни по своя вид, но се разделят в две главни групи – имигрантски и неимигрантски.
Процесът за издаване на американска виза се състои от два основни етапа:
1. Подготовка на пакета от документи за виза, включваща: попълване на формите за кандидатстване за съответния вид виза (някои от тях се попълват онлайн), подготовка на придружаващите документи, плащане на таксата за посолството, комплектация на целия пакет от документи и подаването му в консулския отдел. В общия случай документите се подават лично от кандидата при явяването му за интервю, но в редица случаи се подават предварително от агенцията, която обслужва кандидата.
2. Явяване на кандидата на интервю в консулския отдел. Решението за издаване на виза на кандидата се взема от съответния служител на консулския отдел след приключване на интервюто и се съобщава на кандидата. В случай на положително решение кандидатът получава своя паспорт с поставената в него виза заедно с подадените придружаващи документи чрез куриерската компания DHL на следващия ден, а в случай на отказ получава веднага паспорта си заедно с подадените придружаващи документи и съответното писмо от консулството.
Българските граждани, както и постоянно пребиваващите в България чужди граждани, кандидатстват в консулския отдел на посолството на САЩ в София най-често за следните видове визи:
1. J визи по програмите за обмен (Exchange programs) – Work And Travel, Trainee, Internship и др.
При кандидатстването за тези визи предимно се използват услугите на агенции, каквато е и нашата и подготовката за виза е включена в цялостния процес на кандидатстване по съответната програма. За повече информация по тези програми може да се върнете в началната страница и да кликнете върху програмата, която ви интересува.
2. H, L визи за временна работа, най-често използваната от които е H2B. За нея важи същото, което се споменава по-горе за J визите.
3. B(B1/B2) временни бизнес и туристически визи. Този вид визи се издават на гражданите, които желаят да направят краткосрочно посещение в САЩ с цел бизнес, участие в конференции, семинари и други подобни организирани мероприятия, туризъм (индивидуален или групов) или посещение при роднини, близки или познати.
4. F, M студентски визи – издават се на желаещите да учат в колежи или университети в САЩ или да посещават различни курсове в съответни акредитирани учебни заведения.
5. K-3/K-4 визи за съпруги(съпрузи)/деца на американски граждани
Съществуват много видове работни визи. На тази страница можете да намерите почти всички видове работни визи: http://www.travel.state.gov/visa/temp/types/types_1286.html

Хора, които искат да работят в продължение на няколко месеца, могат да кандидатстват за J1 виза (различни обменни програми или програмата за работа и пътуване в САЩ) или H2B виза (сезонна работа). Кандидатите за J1 виза обикновено използват български агенции, които им намират американски работодатели. Кандидатите за H2B виза трябва да си намерят работодател в САЩ, който да иска да подаде петиция от тяхно име. Ако искате да работите и живеете в САЩ по-продължително време, трябва да имате H1B виза. Този вид виза е за висококвалифицирани специалисти, имащи най-малко завършена бакалавърска степен. В този случай ще трябва да си намерите работодател в САЩ, който да подаде петиция от Ваше име. След одобряване на петицията от Департамента по вътрешна сигурност, Вие ще трябва да дойдете в Посолството на интервю за виза.

Какви са изискванията за кандидатстване за H1B виза?

За да кандидатствате за H1B, Вашият американски работодател ще трябва даподаде петиция за Вас. Ако петицията бъде одобрена, трябва да можете да демонстрирате, че притежавате необходимата квалификация за съответната длъжност. Може да направите това, като представите доказателства за завършено университетско образование. Ако имате одобрена петиция, необходимата квалификация и не сте нарушавали българските и американските закони, не би трябвало да имате проблеми при кандидатстването за H1B виза.

Може ли да ми дадете повече информация за H2B визите—начин за кандидатстване, изисквания към кандидата и др.?

При кандидатстване за H2B виза не са нужни други документи освен формуляра за виза и одобрената петиция. Решението се взима въз основа на тези документи и на устното интервю. Свободни сте да донесете документите, които желаете, но е възможно консулският служител да не ги разгледа. Вместо това той ще Ви зададе въпроси, за да определи колко силни връзки имате с България и дали ще се върнете след приключване на договора Ви за работа. По-важно е да дадете пълни отговори на въпросите и по този начин консулът да получи добра представа за Вас и Вашия живот. Ако отговаряте с една или две думи, Вие не казвате на консула достатъчно, за да го убедите, че отговаряте на условията за издаване на виза.

В кои агенции в България може да се кандидатства за H2B работни програми?
Има много местни български агенции, които служат като агенти за връзка между американските спонсори и българските кандидати за работа. На посочения линк може да намерите списък с оторизираните агенци, работещи със студенти по програмата за студентски бригади, като повечето от тези агенции се занимават и с кандидати за H2B визи. 

Не е задължително, обаче, да използвате агенция, ако успеете да си намерите работа в САЩ самостоятелно. За разлика от програмата за студентски бригади, при H2B визите работодателят трябва да подаде петиция за вас пред американските власти. Когато петицията му бъде одобрена, тя се препраща до нас в посолството и може да си насрочите интервю за виза. 

Съществуват следните изисквания за H2-B виза:

• Валиден паспорт за пътуване до САЩ- Валидността на Вашия паспорт трябва да надвишава с най-малко шест месеца планирания престой в САЩ (освен ако това не е отменено със специфични за всяка страна споразумения). • Потвърждение за попълнен формуляр за неимигрантска виза DS-160. • Мемориален ордер удостоверяващ платената такса, в случай, че плащането е необходимо да бъде направено преди интервюто. • Снимка- тя трябва да бъде качена на електронния формуляр DS-160 по време на попълването. Ако по някаква причина снимката не може да бъде качена, трябва да донесете една снимка на хартиен носител по време на интервюто, отговаряща на изискванията в нашия сайт.

Няма нужда от представянето на допълнителни документи. Ако консулският служител по време на интервюто прецени, че има нужда от предоставянето на такива документи, те могат да бъдат изпратени до Посолството след интервюто. По време на интервюто е необходимо да убедите консула, че отивате в САЩ за да работите това, което е посочено в петицията и че ще се завърнете обратно в България след изтичане срока на петицията. Ако убедите консула, че отговаряте на условията за виза, такава ще бъде издадена. Повече информация за този вид визи можете да намерите на:http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1271.html

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай